Kardinalerkebiskop Meisner av Köln (80) pensjonert

nullVatikanet-Bonn, 28.2.2014 (KI/KAP) – Pave Frans innvilget den 28. februar 2014 avskjedssøknaden fra erkebiskopen av Köln, kardinal Joachim Meisner. Meisner fylte åtti år på juledag og feiret den 12. februar sitt 25-årsjubileum som erkebiskop av Köln. Alle biskoper må levere inn sin avskjedssøknad ved fylte 75 år, men det er vanlig at kardinaler i store og betydelige erkebispedømmer blir bedt om å fortsette i enda en tid, men det er sjelden de får fortsette etter sin åttiårsdag, da de mister stemmeretten i pavevalg. Kardinalen er en av de mest profilerte geistlige i Tyskland og samtidig også en av de mest konservative.

Meisner ble født i 1933 i Lissa i Breslau i Schlesien, som da lå i Tyskland, men som nå er Wrocław i Polen etter at landet ble «flyttet vestover» etter Andre verdenskrig. Han flyktet i 1945 vestover sammen med familien til Thüringen, som lå i den sovjetiske sonen i det okkuperte Tyskland, senere DDR. Han ble presteviet i 1962 i Erfurt i DDR. Først var han kapellan i Heiligenstadt og Erfurt, før han i 1966 ble direktør for Caritas. Tre år senere tok han i 1969 doktorgraden i teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma.

I 1975 ble Meisner utnevnt til hjelpebiskop i Erfurt, og i 1980 ble han utnevnt til biskop av Berlin (øst og vest). I 1983 kreerte den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til kardinal. I 1989 etterfulgte han kardinal Joseph Höffner som erkebiskop av Köln, etter ønske fra paven.

Meisner har deltatt aktivt i samfunnsdebatten, og kritiserte gudsforlattheten i en konsumorientert verden. Han var også en bestemt motstander av abort og assistert selvmord. På hans initiativ ga pave Johannes Paul II i 1999 ordre om at den tyske Kirken skulle tre ut av den statlige svangerskapsrådgivningen. I fjor vakte kardinalen oppsikt da han trakk tilbake sitt absolutte nei til angrepillen i tilfelle voldtekt og regnet preparater som tillatt dersom de har «en preventiv og ikke en aborterende virkning». Derimot avviser han kvinneprester eller kommunion for gjengifte skilte like absolutt som før.

Kathpress /Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)