Katolsk leder i Ukraina: – Stopp blodsutgytelsen!

Lederen for den ukrainsk-katolske kirken, den største av de østlige kirker i kommunion med Roma, ber innstendig om at kamphandlingene i landet må ta slutt.

Syv sivile og to politimenn ble drept i kamphandlingene i Kiev tirsdag.

«I Guds navn fordømmer jeg volden og tilsidesettelsen av menneskerettigheter og folkets vilje», sier storerkeepark av Kyjiv-Halytsj, Svjatoslav Sjevtsjuk.

«Jeg ønsker å understreke at de som sitter med makten bærer det fulle ansvaret for det som nå skjer i landet», sier Sjevtsjuk ifølge den ukrainske nettsiden Religion Information Service.

«Jeg appellerer til alle om en umiddelbar stopp på blodsutgytelsen! Jeg anmoder alle barn av Kirken til å faste, be og vise solidaritet med ofrene! I dette øyeblikk, når Ukraina trues av brodermord, la alle kirkeklokkene i den ukrainsk-katolske kirken ringe». 

Pave Frans appellerte også for fred under dagens generalaudiens. «Med en urolig sjel har jeg fulgt med på det som skjer i Kiev de siste dagene», sa paven, og oppfordret «alle parter om å stoppe volden og sammen søke harmoni og fred i landet».