St. Paul gymnas i historiske samtaler om samarbeid med UiB

St. Paul gymnas og H-F fakultetet ved Universitetet i Bergen er i dialog om å innlede et faglig samarbeid. Det man i første rekke drøfter er et samarbeid på faglig nivå mellom instituttene og faglærerne på St. Paul gymnas, muligheten for at elever ved St. Paul kan ta fag på UiB mens de går på videregående, samt at St. Paul gymnas kan ta imot PPU-studenter innenfor aktuelle fag.

Det er foreløpig ingenting som er endelig avklart, men begge parter håper på å få til et utstrakt samarbeid.

— Denne samarbeidsavtalen innebærer en stor anerkjennelse av læringsmiljøet ved St. Paul gymnas. Den gir talentfulle elever ved St. Paul en mulighet for å komme hurtigere i gang med universitetsutdannelsen, sier undervisningsinspektør Petter Gjessing.

Samarbeidet mellom St. Paul gymnas og UiB er tenkt å starte opp høsten 2014, og gjelder i første omgang fag på Det humanistiske fakultetet; blant annet språkfag, klassiske fag og filosofi. Samarbeidet vil gi elever ved St. Paul gymnas et solid fortrinn, både faglig i form av at skolen nyter godt av universitetets fagmiljøer og ved at elever vil bli bedre forberedt på hva som venter dem når de begynner på UiB.

— St. Paul gymnas er ingen eliteskole, men ved eksamen i engelsk i 2013 oppnådde våre elever karakterer som var vesentlig høyere enn gjennomsnittet i landet og i Hordaland. For noen elever blir det nå gitt rom for å strekke seg enda lenger på UiB, forklarer Petter Gjessing.

Gjermund Høgh - Skoleråd i OKB/prosjektleder St. Paul gymnas