Biskop Ole Christian Kvarmes hilsen ved sr. Anne-Lise Strøms klosterjubileum

Oslos lutherske biskop skulle vært til stede ved sr. Anne-Lise Strøms klosterjubileum, som ble feiret i Bredtvedt kirke 1. mars, men ble hindret av sykdom. Hans hilsen ble derfor lest opp av biskop Bernt Eidsvig.

Kjære Anne-Lise!

Av hjertet gratulerer jeg deg med 50-årsjubileet for din løfteavleggelse i 1964: 50 år i trofast liv og tjeneste, 50 frodige år, 50 år med en velsignelse som har spredt seg som ringer i vannet.

På vegne av Den norske kirke er det kjært for meg å takke deg for ditt pionerarbeid for kristen enhet. Lunden kloster har blitt et åndelig kraftsentrum - her i Groruddalen, i vår hovedstad, ja, i vårt land. Dere tar i mot skoleklasser, besøksgrupper og enkeltpersoner, fører dem  i kristen kontemplasjon og gir rom for bønnens tilbedelse. Du og dine medsøstre har vært pådrivere for Bønneuken for kristen enhet og er støttespillere for Sankt Johannes menighet, dette flotte bidrag til kristent nærvær her i Groruddalen.

Slik grunnmurene for noen år siden ble fornyet og forsterket - både i Lunden kloster og i vår Domkirke - har du og dere bidratt til å legge sten for sten i bønnens grunnmur for kristen enhet i vår by. I dag takker vi deg og dine medsøstre, og vi takker Gud - han som er Far for alle: over alle, gjennom alle og i alle.

Kjære Anne-Lise!

Ingen som møter deg, kan unngå å bli smittet av ditt gode humør og din glede - din glede i møte med mennesker, din Kristus-glede, din glede i Gud! Når jeg tenker på deg, dukker ordene fra George Bernanos' "En landsbyprests dagbok" opp: Et kristentfolk er et gledens folk. Takk for ditt gode humør og din smittende glede - for Kristi skyld og for enheten blant dem som bekjenner hans navn!

Denne gleden får biskop Bernt og jeg hvert år oppleve når vi feirer Mortensgås sammen med deg og dine medsøstre. Da merker vi også dette gode humøret og denne frodige gledes grunn - i daglig bønn og tilbedelse. Takk for at du og dere stadig har oss og vår kirke med i deres bønner.

På denne dag hilser jeg deg derfor med apostelen Paulus' ord til filipperne. Slik han takker Gud for dem og gjør det med glede, sier jeg også til deg: "Jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i deg, skal fullføre den - helt til Jesu Kristi dag."

Oslo bispestol 1. mars 2014

+ Olse Chr. M. Kvarme