Energiøkonomisering på Mariaholm

Kapellet Mariaholm 12. mars 2014Mariaholm, Kirkens eget leir- og møtesenter i Østfold, er et kjært sted for generasjoner av katolikker i Norge. Det er også et sted som trenger kontinuerlig vedlikehold om omtanke. For tiden er fokus på energisparende tiltak i anlegget, som ble bygget i en tid med helt andre strømpriser enn dem vi har idag og med tilsvarende løsninger som vi nå betrakter som lite energiøkonomiske.

Anlegget ble bygget i 1968, og storparten av hovedbygningens og kapellets dører og vinduer var fra byggeåret.

Etter 45 år var det på høy tid å skifte ut de gamle dørene og vinduene, som bar preg av alder og slitasje. Nye dører og vinduer ble levert i slutten av september 2013, og bispedømmets vedlikeholdsavdeling ved Marcin, Ryszard og Jonas  har stått for arbeidet med utskiftning. Arbeidene har blitt utført etappevis, avbrutt av andre oppgaver og ikke minst av juleferie. Prosjektet er nå inne i siste fase, som omfatter utskiftning av sidevinduene i kapellet. Samtidig har det blitt investert i et nytt og sikrere låsesystem.

Les også: 
Stor oppussing av Mariaholm
Mariaholm: Oppgraderingen fortsetter.

I tillegg til at de nye dørene og vinduene lar seg åpne og lukke uten problemer (de gamle var begynt å bli vanskelige å betjene pga. slitasje), har de også en mye bedre isolasjonsevne enn de gamle. Vi regner derfor med at investeringen (snaut 500.000,-) vil tjenes inn i løpet av en tiårsperiode, i form av redusert strømforbruk til oppvarming.

Dører og vinduer i småhusene på eiendommen ble skiftet i forbindelse med rehabiliteringen i 2011/2012, vinduer i sovefløyene ble skiftet i 2008. Den store alterveggen i kapellet, som gir rommet så mye av dets preg, fikk nye glass i 2012.

Nytt varmestyringssystem

For å oppnå ytterligere reduksjoner i energiforbruk, har det også blitt investert i et nytt varmestyringssystem, som i disse dager blir installert av Paul Marić i bispedømmets eiendomsavdeling.

Systemet består i all hovedsak av nye termostater til de eksisterende panelovnene og varmekablene, samt tilhørende styringsenheter som kobler systemet til bispedømmets datanettverk. Et mindre antall eldre panelovner må også skiftes ut da de ikke kan brukes sammen med det nye systemet.

Systemet kan fjernbetjenes via bispedømmets datanettverk, og vil bli forhåndsprogrammert slik at varmen automatisk reduseres til sparetemperatur når Mariaholm ikke er i bruk. Også når stedet er i bruk, vil man oppnå besparelser: Temperaturen reduseres med 4 grader i hovedbygningen og kapellet om natten, og tilsvarende i sovefløyene om dagen. Beregnet inntjeningstid for styringssystemet er 3 år.

 Av andre ting som har skjedd på Mariaholm, vil vi spesielt nevne at etasjen under den nye delen av spisesalen straks er ferdig. Her har bispedømmets vedlikeholdsavdeling bygget et mellomstort grupperom og et nytt rekvisitalager. Under trappen blir det også en liten bod, slik at all tilgjengelig plass er utnyttet.

Det nye grupperommet vil i likhet med stuene få en «fargekode», nemlig lilla. Møbler forventes å være på plass til årets påskeleir, slik at rommet kan tas i bruk. Vi tar sikte på å flytte Mariaholms lille bibliotek til dette rommet, og utvide det. Biblioteket består i dag kun av to bokhyller i den minste stuen).

Hvis noen har spørsmål om vedlikeholdsprosjektene på Mariaholm, er de velkomne til å kontakte OKBs eiendomsavdeling ved  Paul Marić.

Paul Marić/Heidi H. Øyma