Nye møter i kardinalrådet om kuriereform

Diskuterer kuriereform; slutt på pavelige råd?

G8

Kardinalrådet utnevnt av pave Frans til å rådgive om reformen av den romerske kurie, det såkalte "G8", er denne uken igjen samlet i Vatikanet. Mens gruppen til nå har fokusert på Vatikanets økonomiske organisering, diskuterer de åtte medlemmene denne uken reorganiseringen av selve kurien. Kardinalene gransker dermed kongregasjonene, toppnivået i kurien, samt de 12 ulike pavelige råd, som utgjør det neste nivået i organisasjonskartet.

Flere vatikankjennere spår at pave Frans kommer til å nedlegge noen av rådene, eller eventuelt legge dem under de respektive kongregasjonene for en mer strømlinjeformet og effektiv organisering. Et av forslagene som diskuteres skal være opprettelsen av en 'moderator Curiae’, kuriemoderator, en slags stabssjef som samkjører og koordinerer aktiviteten mellom de ulike kurie-kontorene. Dette kan bety at statssekretærens nåværende rolle som mellomledd mellom paven og kurien forsvinner.

Ifølge Vatikanets pressekontor forventer ikke kardinalkommisjonen å ferdigstille sitt arbeid før i 2015. Det tre dager lange møtet denne uken følges opp med en fire dagers samling i juli. Pave Frans har forøvrig deltatt på mange av møtene så langt, også denne gang. I tillegg har statssekretær Pietro Parolin vært et fast innslag under diskusjonene.