Kardinal Marco Ce (88) død

nullRoma, 13.5.2014 (KI/KAP) - Den italienske kardinalen Marco Ce, mangeårig patriark av Venezia (1978-2002), døde mandag kveld den 12. mai 2014 av følgene av et benbrudd, på et sykehus i Venezia, 88 år gammel. Ce ble regnet som en av de pregende skikkelsene i den italienske kirken på 1980- og 1990-tallet. I 2006 holdt han fasteretretten for pave Benedikt XVI (2005-13) og de ledende medarbeiderne i den romerske kurien. Han ble kreert til kardinal i den hellige pave Johannes Paul IIs (1978-2005) første konsistorium, og han var dermed en av de lengst tjenende kardinalene.

Marco Ce ble født den 8. juli 1925 i Izano nær Cremona i bispedømmet Crema i provinsen Cremona i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han arbeidet lenge innen utdannelsen av kommende prester før den ærverdige pave Paul VI (1963-78) i 1970 utnevnte ham til hjelpebiskop i erkebispedømmet Bologna. I desember 1978 utnevnte pave Johannes Paul II ham til ny patriark av Venezia etter Albino Luciani, 33-dagerspaven Johannes Paul I (aug-sept 1978). Dette var en av den nye pavens første utnevnelser. I konklavet i 2005 var Ce den eldste valgberettigete kardinalen.

Etter kardinal Ces død teller kardinalkollegiet 215 medlemmer, hvorav 119 er yngre enn åtti år og har stemmerett ved pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)