Paven til Det hellige land

Frans hilserDen 24.-26. mai besøker pave Frans Det hellige land og De palestinske selvstyreområder. Med på turen er også pavens gamle venn, den argentinske rabbineren Abraham Skorka, som omtaler reisen som «et fredsbudskap for alle folkeslag og stater i regionen». I et lengre intervju i jesuittenes tidsskrift Civilta Cattolica forteller Skorka at han under sitt første møte med Frans i Vatikanet luftet ideen om en felles reise til Det hellige land. «Vi drømte om å omfavne hverandre foran Klagemuren», sier rabbineren, som i 2010 ga ut samtaleboken "Om Himmelen og Jorden" sammen med daværende kardinal Bergoglio av Buenos Aires.

Et slikt møte ved restene av tempelet i Jerusalem vil ha en stor signaleffekt sett i lys av 2000 års stridigheter mellom jøder og kristne, ifølge Skorka, som også blir med Frans til Betlehem for å «være tett på ham i dette viktige øyeblikk, som et uttrykk for vennskap og respekt».

LES OGSÅ: Det hellige land: Økumenisk novene før pavens besøk

Gode venner til tross: En reise til trykkokeren som er Det hellige land er mildt sagt en diplomatisk utfordring. Tar man med i beregningen Frans sin tendens til å bryte med forhåndsskrevne manus og snakke fritt, kan det oppstå interessante situasjoner i et område hvor alt han sier og gjør vil tolkes ned til minste detalj.

4. utfordringer. Den anerkjente vatikaneksperten John Allen fremhever fire konkrete utfordringer for paven på den tre dager lange reisen:

1. Solidaritet med områdets kristne minoritet. For 100 år siden besto Det hellige land av godt over 20% kristne. I dag er tallet så lavt som fire prosent. Få steder symboliserer den dramatiske nedgangen mer enn Betlehem. For 50 år siden utgjorde kristne 70% av byen, i dag under 15%. Den latinske patriarken av Jerusalem, Fouad Twal, har tidligere advart mot at Det hellige land står i fare for å bli «et religiøst Disneyland» dersom nedgangen fortsetter: Store og mange attraksjoner, men få troende blant lokalbefolkningen.

Ironisk nok er det kun i Israel at den kristne befolkningen pr. i dag øker, men også her er situasjonen kompleks sett i lys av den siste tids angrep på kristen eiendom fra jødiske ekstremister. 

2. Økumenikk. Et av høydepunktene på reisen er pavens møte med den ortodokse patriarken Bartolomeus, "den første blant likemenn" hos de ortodokse. Gjensidig mistenksomhet har lenge preget forholdet mellom ulike kirkesamfunn i området, eksemplifisert gjennom den komplekse situasjonen i Gravkirken - som kontrolleres av gresk-ortodokse, armenske og katolske kristne. Vil møtet mellom paven og patriarken også skape bedre økumeniske forhold lokalt?

3. Interreligiøs dialog. Ikke bare nevnte rabbiner Skorka ledsager paven. Med på laget er også den argentinske imamen Omar Abboud, tidligere generalsekretær i det islamske senter i Argentina. Det er første gang at en rabbiner og imam er med i det offisielle følget på en pavelig utanlandsreise, et «ekstremt sterkt og tydelig signal» på viktigheten av vennskap på tvers av religionene, ifølge Vatikanets pressetalsmann, fr. Federico Lombardi. 

Blant de fire pavene som har besøkt Det hellige land er pave Frans den med «minst baggasje», sett med interreligiøse øyne, ifølge John Allen. Med sin latinamerikanske bakgrunn er den nåværende paven mer opptatt av religionenes rolle her og nå, enn fortidens mange konflikter dem imellom, skriver Allen.

4. Politisk diplomati. Den hellige stol har lenge gått inn for en tostats-løsning i den palestinsk-israelske konflikt. Vil den populære paven klare å få begge parter til å komme med innrømmelser, slik at fredssamtalene kan gjenopptas og bli fruktbare? 

***

Pavens program

Lørdag den 24. mai

Kl. 08.15: Avreise fra Roma.

Kl. 12.00: "Shepherd one" lander i Jordans hovedstad Amman.

Kl. 12.45: Kong Abdullah mottar paven i det kongelige palass.

Kl. 13.20: Paven møter representanter for regjeringen og samfunnslivet. Paven taler.

Kl. 15.00: Messe på Ammans stadion.

Kl. 18.00: Paven besøker stedet hvor Jesus skal ha blitt døpt ved Jordanelven. 

Kl. 18.15: Paven møter flyktninger og unge handikappede. Holder tale.

 

Søndag den 25. mai

 

Kl. 07.15: Paven reiser til Betlehem med helikopter. 

Kl. 08.30: Besøker presidenten for de palestinske selvstyreområdene, Mahmoud Abbas.

Kl. 09.00: Møte med representanter for den palestinske regjering og lokalsamfunnet. Holder tale.

Kl. 11.00: Messe på torget utenfor Fødselskirken, etterfulgt av Regina coeli.

Kl. 12.30: Paven spiser sammen med palestinske familier i byens fransiskanerkloster.

Kl. 14.00: Besøker Fødselsgrotten i Betlehem.

Kl. 14.20: Frans møter barn fra flyktningeleirene Dheisheh, Aida og Beit Jibrin, besøker leiren Dheisheh.

Kl. 14.45: Paven forlater Palestina og flyr med helikopter til Tel Aviv.

Kl. 15.30: Mottakelse i Israels hovedstad. Paven holder tale på flyplassen.

Kl. 16.15: Helikopter til Jerusalem, til Tempelhøyden og Den hellige Stols delegasjon.

Kl. 17.15: Paven møter den økumeniske patriark av Konstantinopel, Bartolomeus. Underskriver en felles erklæring.

Kl. 18.00: Representanter for landets forskellige kirkesamfunn holder felles gudstjeneste i Gravkirken i Jerusalem. Dette skjer i anledning av 50-årsjubileet for møtet mellem den økumeniske patriark Athenagoras og pave Paul VI i 1964.

Kl. 19.15: Kveldsmat med patriarker og biskoper i Det latinske Patriarkat i Jerusalem, der han også overnatter.

Mandag den 26. mai

 

Kl. 07.15: Paven møter stormuftien af Jerusalem og holder en tale.

Kl. 08.10: Besøker Klagemuren.

Kl. 08.45: Paven legger blomster på graven til sionismens grunnlegger, Theodor Herzl.

Kl. 09.00: Besøk til minnesmerke over Holocaust, Yad Vashem. Tale.

Kl. 09.45: Paven besøker Israels to overrabbinere i Heichal Shlomo-senteret. Nok en tale.

Kl. 10.45: Møte med Israels president Shimon Peres i presidentpalasset.

Kl. 12.00: Paven tar imot Israels statsminsiter Benjamin Netanjahu i Notre Dame-senteret.

Kl. 14.30: Møte med Bartolomeus i den gresk-ortodokse patriarks bispesete på Oljeberget.

Kl. 15.00: Møte med prester, ordensfolk og seminarister i Getsemanekirken på Oljeberget.

Kl. 16.20: Messe med biskoper fra Det hellige land i Nattverdssalen i Jerusalem.

Kl. 18.30: Helikopter til flyplassen i Tel Aviv.

Kl. 19.15: Paven returnerer til Roma. 

Følg reisen på vår live streamingside

Hold deg oppatert på reisens offisielle nettsted.