Pave Frans: – Du kan ikke elske Gud utenfor Kirkens fellesskap

«Vi er kristne fordi vi tilhører Kirken. Det er som et etternavn: Dersom fornavnet er 'Jeg er en kristen', så er etternavnet 'Jeg tilhører Kirken'». 

Dette sa pave Frans under onsdagens generalaudiens, del to i pavens nye katekeseserie om Kirken, og den siste audiensen før sommeren.

«Ingen blir en kristen av seg selv», troen overleveres fra generasjon til generasjon og lar oss være del av en levende tradisjon, sa paven. Den hellige far ba alle de fremmøtte på Petersplassen om alltid å minnes ansiktene til de foreldre, besteforeldre, prester og ordensfolk som lærte og forklarte dem Kirkens tro.  «Jeg kommer alltid til å huske ansiktet til nonnen som lærte meg katekismen», fortalte paven, og kalte Kirken for «en stor familie». 

«Det finnes de som tror at man kan ha et personlig, direkte og umiddelbart forhold til Jesus Kristus utenfor Kirkens fellesskap. Dette er farlige og skadelige fristelser».

«Vårt forhold til Kristus er personlig, men ikke privat. Den fødes ut av, og berikes av, Kirkens fellesskap», sa Frans. Men å være del av Kirkens fellesskap «er ikke alltid lett». Noen ganger står vi overfor «menneskelig svakhet og begrensninger, ja også skandaler i Kirkens liv».  Men Gud har «kallet oss til å kjenne og elske Ham gjennom nettopp å elske våre brødre og søstre», et kall som innebærer at vi «forblir standhaftige» og i alle ting søker å «vokse i tro og hellighet som medlemmer av Kristi ene kropp».

Måtte vi aldri «falle for fristelsen» til å tro at vi ikke trenger Kirken, avsluttet paven: «Tvert imot, du kan ikke elske Gud uten å elske hans barn; du kan ikke elske Gud utenfor Kirken; du kan ikke være del av Guds fellesskap uten å tilhøre Kirken».