Velkommen til Bønn for kall 3. juli

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

I St. Olav domkirke feires det en egen kallsmesse denne dagen kl 18.00. Torsdag den 3. juli  feirer biskop Bernt Eidsvig messen, og ber for kall til bispedømmet.

Velkommen!