Katolske temadager på Katarinahjemmet

nullVelkommen til et nytt semester med Katolske temadager i regi av brødrene i St. Dominikus kloster og søstrene på Sta. Katarinahjemmet.


Dette semesteret inviteres det til tre lørdagssamlinger. Alle møtene finner sted i søstrenes møtelokale på Rosahjemmet, i tidsrommet 11.00 - 14.00. Alle er velkommen. Det serveres kaffe.

Lørdag 6. september

Tema: Thomas Aquinas
Nils Heyerdahl - "Det hvileløse intellekt. Thomas Aquinas og jakten på innsikt"
Kristin Heffermehl - Thomas' sakramentshymner
Katolsk praksis - sakramentstilbedelse

Lørdag 25. oktober

Tema: De helliges samfunn - de helliges forbønn
Biskop em. Gerhard Schwenzer - Om kirken i lys av Det annet vatikankonsil
Sr. Anne Bente Hadland - Bønn i kirken: om helgnenes forbønn
Katolsk praksis - rosenkransbønnen

Lørdag 22. november

Tema: I lys av familiesynoden
Maria J. Sammut - synoden og spørreundersøkelsen
Andreas Dingstad - aktuelt om synoden
sr. Ane-Elisabet - kirkerett og pastorale utfordringer

Melding fra Sta. Katarinahjemmet