Kardinal Cordes med memoarbok til sin åttiårsdag

nullBonn, 5.9.2014 (KI/KAP) – Kardinal Paul Josef Cordes, mangeårig president for det pavelige rådet Cor unum, fylte fredag den 5. september åtti år. I den anledning ga han ut sin selvbiografi under tittelen Drei Päpste – Mein  Leben («Tre paver – mitt liv»). Han virket i ulike posisjoner i Vatikanet fra 1980 til sin pensjonering i 2010. Først var han visepresident for Det pavelige rådet for legfolket, og fra 1995 president for Cor unum. Han ble kreert til kardinal i 2007 og deltok i konklavet som valgte pave Frans. Før han ble kalt til Roma, arbeidet Cordes i sekretariatet for Den tyske bispekonferansen i München, hvor han hadde ansvar for pastorale spørsmål som Referent für pastorale Fragen und Sekretär der Pastoralkommission. Senere var han hjelpebiskop i Paderborn.

Cordes skapte seg tidlig et navn som en medgrunnlegger av Verdensungdomsdagene. I 1984 organiserte han et internasjonalt ungdomstreff i Roma, hvor det kom 300 000 unge fra hele verden. Den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) gjorde deretter disse treffene til en fast institusjon, Verdensungdomsdagen. Som leder av Cor unum koordinerte Cordes fra 1995 til 2010 Den katolske kirkes hjelpevirksomhet. Regelmessig reiste han til kriseregioner og katastrofeområder. I tillegg snakket han med politikere for å muliggjøre hjelp.

I sin selvbiografi ser Cordes tilbake på sitt «Liv med tre paver». Der tilbakeviser han den kritikken som fremfor alt tyske medier kom med mot pave Benedikt XVI (2005-13) når det gjaldt hans kontakt med Piusbrorskapet, som forvrengt og usaklig. Benedikts overraskende avgang beskriver han som et sjokk. Pave Frans lyktes helt fra begynnelsen å vekke verdensvid sympati og tillit.

Etter kardinal Cordes’ åttiårsdag er det nå 114 av de 210 kardinalene som har stemmerett ved pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)