Oslo: Velkommen til feiring av Olav den helliges omvendelse

null2014 markerer 1000-årsjubileet for Olav den Helliges omvendelse og dåp i den franske byen Rouen. Hovedmarkeringen finner sted i Rouen, men jubileet skal også feires i Oslo, blant annet med et samarbeid mellom katolikker og ortodokse. 11. oktober innledes markeringen av Olav i Oslo med en økumenisk prosesjon med St. Olavs-relikvien fra St. Olav domkirke. Prosesjonen starter i St. Olav kirke, går opp Akersveien til Vår Frelsers ortodokse kirke, og tilbake gjennom Vår Frelsers gravlund.

Husk også: 23. oktober markeres jubileet med pontifikalmesse i St. Olav domkire i Oslo og arrangement i Katolsk akademi

Program for lørdag 11. oktober 2014

 14.00: Start i St. Olav, prosesjonen går opp Akersveien til Hellige Olga

 15.00: Mottakelse i Mariagården, Akersveien 16.  

 15.45: Foredrag om den hellige Olav i ortodoks tradisjon ved Caroline Serck-Hanssen (Mariagården)

 16.30: Spørsmål og samtale

Seminaret avsluttes ca klokken 17.00.

Arrangører: katolsk-ortodoks forum, økumenisk kommisjon i OKB, St. Olav katolske domkirkemenighet og Hellige Olga ortodokse menighet

av Heidi Øyma publisert 11.09.2014, sist endret 03.10.2014 - 15:12