Katolsk temadag: I lys av familiesynoden

Velkommen til katolsk temadag lørdag 22. november fra 11:00 - 14:00. Tema er I lys av familiesynoden, og det vil bli holdt innlegg ved Maria J. Sammut fra Pastoralavdelingen i OKB, Andreas Dingstad fra Infomasjonstjenesten i OKB og ved sr. Ane Elisabet fra Tribunalet i OKB.

Møtet finner sted i vårt møtelokale "Rosahjemmet", et lite rødt trehus på haugen utenfor Sta. Katarinahjemmet.

Temadagene arrangeres av brødrene i st. Dominikus kloster og søstrene på Sta. Katarinahjemmet. Det er fra tre til fire temadager hvert semester. Temadagene er gratis og åpne for alle. De passer både for de som er nysgjerrig på katolsk tro og lære og for de som ønsker en fordypning i sin tro.

Lørdag 22. november

Tema: I lys av familiesynoden

Maria J. Sammut - synoden og spørreundersøkelsen
Andreas Dingstad - aktuelt om synoden
sr. Ane-Elisabet - Tribunalets arbeid og pastorale utfordringer

Melding fra Katarinahjemmet