Pressemelding fra Oslo katolske bispedømme om datering av medlemskap

Oslo katolske bispedømme reagerer kraftig på dagens oppslag i Dagbladet. Avisen antyder at Den katolske kirke aktivt og bevisst tilbakedaterer nyregistreringer av medlemmer for å sikre statsstøtte for 2014. Dette er ikke riktig.

Dagbladets journalister har snakket med flere av bispedømmets ansatte om saken. Vi har forsøkt å forklare hva som menes med «tilbakedatering av startdato for medlemskap … av folk som allerede er katolikker i systemet». Vi gjør nå et nytt forsøk. Det skjer ofte at vi mottar registrerings-, konverterings- og dåpsskjemaer i løpet av året som blir liggende uten at noen gjør noe med skjemaene. De fleste menigheter samler opp slike skjemaer og registrerer så de innmeldte like før registreringsfristen, som i år er 13. mars.

Korrekt dato

To eksempler:

  • Et barn blir døpt 27. desember 2014. Dåpsskjema og alle papirer blir fylt ut samme dag. Barnet føres også inn i kirkebøkene samme dag. Men det føres ikke inn i vårt elektroniske medlemsregister før i 06. januar 2015.
  • En voksen mann konverterer til den katolske kirke 27. november 2014. Alle papirer fylles ut samme dag. Han føres også inn i kirkebøkene samme dag. Men han føres ikke inn i vårt elektroniske medlemsregister før 26. januar 2015.

I begge eksempler har vi med personer som ble medlem av Den katolske kirke i 2014. Begge fikk en dåpsattest eller tilsvarende med dato som viser at vedkommende ble medlem av Den katolske kirke i 2014.

Hva innmeldingsdatoen gjelder

Kulturdepartementets rundskriv nr V-6B/2015 sier tydelig at: «Denne innmeldings­datoen skal være datoen for innmeldingen i Norge.»

Når vi registrerer medlemmer i kirkens elektroniske register settes som standard dagens dato til den dag vedkommende blir ført inn. Datoen for når vedkommende ble ført inn i det elektroniske registeret er ikke den samme som datoen for når det ble medlem. Det er en forskjell mellom medlemskaps­dato og dato for innføring i det elektroniske register. Standard-dato er misvisende med tanke på når vedkommende ble medlem, og det er den datoen vi ønsker å korrigere.

Dette har vi forklart Dagbladets journalister i flere omganger. Den ansatte som skrev e-posten Dagbladet viser til har også forklart saken for avisens journalister.

Dagbladet fremstiller det som om Oslo katolske bispedømme (OKB) bevisst forsøker å lure systemet. Det gjør vi ikke. Vi følger retningslinjer fra Kulturdepartementet og pålegget fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Følger fylkesmannens pålegg, og vel så det

Fylkesmannen har pålagt OKB «… å rette opp medlems­registeret ved at personer som åpenbart ikke har meldt seg inn i trossamfunnet slettes fra registeret. I første omgang begrenses gjennom­gangen til personer ført opp i medlemsregisteret i perioden 2010-2014». OKB har valgt å gå lengre i opprydnings­arbeidet enn vi er pålagt. Vi har valgt å ta kontakt med samtlige som er registrert i angitte periode. Det er ikke kun personer som åpenbart ikke har meldt seg inn som strykes. Også dem som rettmessig har meldt seg inn og/eller er katolikker og som av forskjellige grunner ikke ønsker å stå i vårt register blir strøket.

OKB arbeider hardt med å få medlemslisten korrekt. Vi ringer til den enkelte for å få bekreftet medlemskap. Det er et krevende arbeid. Per i dag er det ca 6.000 personer som ikke ønsker å stå i vårt register. De aller fleste av dem er katolikker. Samtidig får vi flere nyregistreringer enn avregistreringer. Vi gleder oss til fortsettelsen og håper snart å kunne presentere et register hvor feil er luket ut og hvor vi stadig nærmer oss et mer realistisk medlemstall.

Oslo katolske bispedømme
v/  adv. Bjørn O. Øiulfstad