Vil du delta i spørreundersøkelse i forbindelse med Familiesynoden 2015?

I forbindelse med den ordinære bispesynoden om familien som avholdes i Vatikanet den 4.-25. oktober, inviteres alle troende igjen til å besvare en rekke spørsmål rundt familiens situasjon av i dag.

Det forberedende dokumentet til Familiesynoden 2015 inneholder 46 detaljerte spørsmål (pdf). Disse er ment for en rekke forskjellige grupper innenfor Kirken som feks. prester, diakoner, ordenhus og menighetsråd. Grunnet spørsmålenes antall og omfang har Pastoralavdelingen derfor plukket ut 20 spørsmål som særlig angår legfolket. Last ned spørsmålene i PDF.

Vi håper mange vil engasjere seg og svare på denne invitasjonen fra pave Frans til å være med og utforme morgendagens pastoralomsorg for familie og ekteskap. Om noen ønsker å svare anonymt, kan de gjøre det ved å sende brev uten avsender.


Tips til hvordan du/dere kan svare på årets spørreundersøkelse knyttet til Familiesynoden 2015

 

  • Begynn med å lese selve Synoderapporten grundig (norsk oversettelse i pdf her), og velge ut hvilke avsnitt du/dere gjerne vil kommentere. Meningen med årets spørreundersøkelse er REFLEKSJON. Pave Frans og synodefedrene vil gjerne vite hvilke tanker vi gjør oss om problemstillingene de så langt har drøftet. De ønsker vår hjelp til å gå videre på det grunnlaget Synoderapporten gir. [Engelsk, Tysk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, Spansk]

 

  • I menigheter og organisasjoner/lag kan det å innby til en TEMADAG eller TEMAKVELD om ekteskaps- og familiespørsmål være en god tilnærming, alternativt å ta et arbeidsmøte i forbindelse med søndagens kirkekaffe.

 

  • Be vedlagte bønn (pdf) til Den Hellige Ånd og for årets synode for paven, synodefedrene og hele Kirken.

 

  • Deretter velger dere ut de spørsmål det er aktuelt for dere å besvare ut fra erfaring, faglig kompetanse, m.m. (Det er på ingen måte nødvendig å svare på alle 46, som dessuten har en rekke underspørsmål.)

 

  • Drøft spørsmålene sammen og formuler et svar, gjerne i fellesskap. Det kan være effektivt å dele seg inn i språkgrupper for å lette kommunikasjonen.

Svarene sendes til Pastoralavdelingen, helst digitalt: pastoral.okb@gmail.com.

Svarfristen er FREDAG 27. MARS.

Pastoralavdelingen lager deretter et resymé av alle innspill og sender dette til Synodesekretariatet i Roma.


Har du spørsmål? Kontakt Maria Fongen ved Pastoralsenteret.