Oslo katolske bispedømme engasjerer Geelmuyden Kiese

(Oslo, 3. mars 2015) I kjølvannet av at det ble tatt ut siktelse mot Oslo katolske bispedømme, biskop Bernt I. Eidsvig samt en ansatt i administrasjonen den 26. februar, har bispedømmet fått flere henvendelser enn vanlig. Bispedømmet har besluttet å engasjere Geelmuyden Kiese for å få hjelp til å svare.

- Vi er i en situasjon der det er et stort informasjonsbehov fra ansatte, medlemmer, media og andre. Samtidig er flere av våre egne informasjonsarbeidere sykmeldt. Derfor har vi engasjert Geelmuyden Kiese til å bistå oss i denne krevende tiden, uttaler konstituert administrativ leder Lisa Wade.

Kontaktperson: Lisa Wade, tlf 90697372.