Vatikanet: Kardinal Tucci SJ (93) død

nullVatikanet, 15.4.2015 (KI/KAP) – Kardinal Roberto Tucci, mangeårig direktør for Vatikanradioen og ansvarlig for pavens reiser, døde tirsdag kveld den 14. april 2015 i Roma i en alder av 93 år. Kommende søndag, den 19. april, ville han ha fylt 94 år. Etter hans død teller kardinalkollegiet 224 medlemmer, og av dem er 122 under åtti år og dermed stemmeberettigete ved et pavevalg.

Roberto Tucci ble født den 19. april 1921 i Napoli i Italia som sønn av en italiensk katolsk far og en britisk anglikansk mor. Han var bare femten år gammel da han den 1. oktober 1936 sluttet seg til jesuittene (Societas Iesu – SJ). Han ble presteviet i 1950. Fra 1959 til 1973 var han hovedredaktør for det ansette jesuitt-tidsskriftet Civiltà Cattolica.

Han deltok på Andre Vatikankonsil som ekspert og ga vesentlige bidrag til konsilets pastorale konstitusjon Gaudium et Spes av 7. desember 1965 om Kirken i verden av i dag. Fra oktober 1973 til 1985 var han generaldirektør for Vatikanradioen, og fra 1985 var han president for koordinasjonskomiteen i Vatikanradioen. I 1993 var han på tale som general for jesuittordenen. Fra 1982 til 2001 var han ansvarlig for pavens reiser, og han fulgte den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) på nesten alle utenlandsreisene, noe han til sin beklagelse måtte slutte med da han ble kardinal.

I februar 2001, få uker før hans åttiårsdag, utnevnte paven ham overraskende til kardinaldiakon av Sant’Ignazio di Loyola a Campo Marzio. Han ble etter eget ønske ikke bispeviet før han mottok den røde biretten. I konsistoriet den 21. februar 2011 ble han «forfremmet» til kardinalprest etter ti år som diakon.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)