Barmhjertighetens år: «Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig»

Under en pressekonferanse i Vatikanet den 5. mai presenterte erkebiskop Salvatore Fisichella høydepunktene for det kommende «ekstraordinære jubelåret for barmhjertighet», som starter den 8. desember 2015 og avsluttes den 20. november 2016.

Mottoet for året er «Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig» (Luk 6,36), og organiseringen er overlatt til Det pavelige råd for Nyevangelisering, som ledes av nevnte Fisichella.

Fra Vatikanradioen:

Presskonferensen presenterade också jubelårets logotyp som är den gode herden som bär på sina skuldror en förlorad själ som enligt ärkebiskopen är en passande sammanfattning av vad jubelåret handlar om. På samma sätt tjänar jubelårets motto, ”Barmhärtig som Fadern”, som en inbjudan att följa Guds barmhärtiga exempel och som uppmanar oss att inte döma eller fördöma men att i stället vittna om kärlek och förlåtelse.

Ärkebiskop Fischella tillade att jubelåret kommer att innehålla en rad evenemang under 2016 som var och en har ett eget separat tema och som väntas locka ett stort antal pilgrimer till Rom. De inkluderar festdagar mellan den 19 och den 21 januari för alla dem som arbetar med pilgrimsfärder och en annan sammankomst den 3 april för de troende och deras upplevelse av barmhärtighetens nåd och den 24 april hålls ett möte för ungdomar.

Andra händelser senare under året är ett möte den 12 juni tillägnad de sjuka och de som lider av funktionshinder och en liknande sammankomst den 6 november som kommer att tillägnas alla fångar i världen. Den 4 september organiseras en dag tillägnad dem som deltar i frivillig- och välgörenhetsarbete och den 9 oktober kommer att vara en dag som tillägnas Jungfru Maria. Slutligen kommer det att organiseras en särskild festdag för diakoner den 29 maj och den 3 juni en dag för präster och den 25 september en dag för kateketerna.

I forkynnelsesbullen «Barmhjertighetens ansikt» (Misericordiae Vultus), oppfordrer paven alle biskoper i Verdenskirken til å åpne en «Barmhjertighetens dør» i sin katedral eller i en annen kirke etter modell av Peterskirken og de tre andre pavelige basilikaene i Roma – og at denne er åpen i hele Det hellige året. De troende skal i denne tiden forsterket tenke over hvordan de konkret kan leve ut barmhjertigheten, skriver paven: De må «vekke sin samvittighet som ofte har sovnet overfor fattigdommens drama», heter det i bullen.

Frans har valgt 8. desember som åpningsdato fordi det da er nøyaktig femti år siden Det annet vatikankonsil  (1962-65) ble avsluttet. Jubelåret for barmhjertighet har også fått sin egen nettside på en rekke språk, iubilaeummisericordiae.va.