Delte reaksjoner på pavens Motu proprio

nullBonn, 9.9.2015 (KI/KAP) – Pave Frans’ bestemmelse om å korte inn og forenkle prosessen med annullering av ekteskap, har skapt delte reaksjoner fra kirkerettseksperter. Official i erkebispedømmet Köln, Günter Assenmacher, uttrykker bekymring for kvaliteten i det kirkelige rettssystemet. Official i Münster, Kurt Schulte, lovpriser derimot reformen, som skal tre i kraft den 8. desember i år. De det gjelder har krav på en raskere saksgang, selv om noen av de nye reguleringene er uklare for ham.

Ifølge pavens Motu proprio sist tirsdag skal varigheten av annulleringsprosessene bli tydelig forkortet. I fremtiden skal sakene avgjøres av én dommer, og den hittil nødvendige behandlingen av en andre instans skal avskaffes. I tillegg skal det innføres betydelig forkortede prosesser, hvor den lokale biskopen selv kan utøve embetet som dommer.

Assenmacher nevnte i et intervju at det er viktig paven har stadfestet at ekteskapsprosesser i det hele tatt er nødvendige og uerstattelige. For det finnes teologer som bare går inn for en pastoral veiledning av de rammede og i stedet for en dom regner den personlige samvittighetsavgjørelse for tilstrekkelig. Men et katolsk ekteskap blir inngått offentlig og for Gud og er ikke utelukkende et privat anliggende. Følgelig behøves det en autoritet som fastslår et ekteskaps ugyldighet i en høytidelig handling.

Official Assenmacher uttrykker bekymring over at den automatiske overprøvingen av en dom i en høyere instans blir avskaffet, for dermed faller kontrollen av en mangelfull dom bort. Det er riktignok ikke mange dommer som blir revidert, «men heller ikke ubetydelig få». Tribunalet i Köln som andre instans for tribunalene i Aachen, Limburg, Münster og Trier stadfestet siste år 98 dommer, mens 7 ikke ble stadfestet.

Assenmacher uttrykker også skepsis til at biskopene i fremtiden selv som eneste dommer skal kunne avgjøre gyldigheten av et ekteskap. Riktignok er biskopen den fremste dommer i sitt bispedømme, men de færreste av dem har en kirkerettslig utdannelse. «Med all respekt for bispeembetet og de som innehar det, har jeg en dårlig magefølelse hvis de nå skal gripe inn i annulleringssaker personlig og umiddelbart».

Schulte sa i et intervju at kirkerettseksperter har en så god utdannelse at én instans er tilstrekkelig. Han kan heller ikke forestille seg at «med våre biskopers arbeidsbelastning» at de kan gjennomføre slike hasteprosesser. Schulte hilser velkommen muligheten for at en prosess i fremtiden skal kunne føres for en enkelt dommer. «Det fører til en betydelig tidsbesparelse», sier officialen. Nå trengs det tre dommere som behandler sakene hver for seg og kommer med en personlig vurdering, før de møtes til et felles domsmøte. For Schulte er det imidlertid uklart om alle eller bare bestemte saker skal kunne føres for én dommer.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)