Barmhjertighetens år: Åpent lørdagsseminar med maristene

ÅPENT LØRDAGSSEMINAR
Lørdag 31. oktober kl.10.45 – 17.30 hos St Josephsøstrene på Grefsen, Glads vei 23, - Retrettsenteret 3.etasje

nullProgrammet begynner med LAUDES i retrettsenterets kapell

Tema: Opptakt til BARMHJERTIGHETENS ÅR som Pave Frans har kunngjort (2015/2016)

  • Innledning ved Morten Erik Stensberg
  • Workshops ”Barmhjertighetens gjerninger sett med maristens øyne”.
  • Etter lunsj: Rapport fra legmaristenes europeiske konferanse i Madrid

Før lunsj vil vi synge Non med opptagelse av en ny legmarist. Vi avslutter med Vesper. Som vanlig er det søndagsmesse kl.18.00 hos søstrene.

Grunnet bevertningen er det påmelding  innen onsdag 28. oktober til  Annefi Torp tel. / sms 41 25 68 88  eller annefi.torp@gmail.com

For å dekke utgiftene koster seminaret kr. 150,-

Velkommen!