Nye erkebiskoper av Bologna og Palermo

Erkebiskop-elekt ZuppiVatikanet, 27.10.2015 (KI/KAP) – Pave Frans utnevnte tirsdag den 27. oktober 2015 nye erkebiskoper for de viktige setene Bologna og Palermo. Samtidig innvilget paven avskjedssøknadene av aldersgrunner fra kardinal Carlo Caffarra (77) av Bologna og fra kardinal Paolo Romeo (77) av Palermo. Ny erkebiskop av Bologna blir Matteo Maria Zuppi (60), frem til nå hjelpebiskop i Roma med tette bånd til fellesskapet Sant’Egidio, mens p. Corrado Lorefice (53), til nå sogneprest og delegat for det pastorale arbeid i det sicilianske bispedømmet Noto, blir ny erkebiskop av Palermo.

På begynnelsen av 1990-tallet var Don Lorefice kallsansvarlig for bispedømmet, og i denne perioden samarbeidet han med den salige p. Josef Puglisi (1937-93), som ble drept av mafiaen av hat mot troen. Blant hans hovedinteresser har vært de unge, de fattige og Andre Vatikankonsil. Han er en prest som i 25 år har stått i første rekke i kampen mot organisert prostitusjon og til støtte for de marginaliserte. Hans utnevnelse overrasket selv familien, uttalte erkebiskop-elektens eldre bror Michelangelo. I sitt budskap til de troende på dagen for utnevnelsen ba han om forståelse og overbærenhet for sine personlige begrensninger, og han overga sin bispetjeneste til de troendes bønn og til forbønn fra den hellige Maria, den hellige Rosalia av Palermo (d. ca 1166) og den salige Pino Puglisi.

Erkebispesetene Bologna og Palermo har tradisjonelt vært kardinalseter, men det er høyst usikkert om pave Frans fortsetter denne praksisen. Tidligere klassiske kardinalseter som Torino eller Venezia har så langt under ham ikke blitt gitt denne æren. I stedet har paven gitt røde hatter til overhyrdene i små bispedømmer som Perugia, Ancona eller Agrigento.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)