Avskjed med p. Enrique

Enrique Cortes DiazP. Enrique Cortes Diaz, som har virket som prest for spansktalende i Oslo katolske bispedømme i tre år, forlater nå Oslo og Norge for å arbeide i bispedømmet Almeria i Spania. P. Enriques avskjedsmesse ble allehelgensmessen i St. Joseph kirke med tilhørende kirkekaffe. Vi takker ham for hans innsats for Kirken i Norge i disse årene.

P. Enriques nye adresse er i skrivende stund ikke klar, men han vil fremdeles kunne nås på sin @katolsk.no-epost.