Bønn for kall med og hos St. Josephsøstrene den 3. mars

csjFørste torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien. Denne gangen blir kallsmessen feiret hos St. Josephsøstrene på Grefsen, Gladsvei 23, 0489 Oslo. Det blir anledning til å be korsveien kl. 17.30 siden det er fastetid. Den hl. Messe er kl. 18.00 i Kapellet på låven, 3. etasje. Etter den hl. Messe er alle hjertelig velkommen til kirkekaffen i søstrenes spisestue. Velkommen!


Veibeskrivelse: Trikk 11 retning Kjelsås, stoppested Gladsvei, 40 m tilbake så inngangen til St. Josephsøstrenes Hjem.