OKB: Biskopen støtter oppsagt lege/Biskup Eidsvig wspiera zwolnioną z pracy lekarkę

Oslo katolske bispedømme støtter den katolske fastlegen Katarzyna Jachimowicz i hennes planlagte sivile søksmål mot Sauherad kommune for usaklig oppsigelse.

Katarzyna Jachimowicz, opprinnelig fra Polen, ble ansatt som fastlege i Sauherad kommune i 2011. Da hun ble ansatt, informerte hun kommunen om at enhver form for provosert abort vil være i konflikt med hennes samvittighet og Den katolske kirkes lære.

Viktig sak. I 2015 ble hun likevel sagt opp fra sin stilling. Jachimowicz hadde reservert seg mot å sette inn spiral da dette kan føre til abort på et tidlig stadium i fosterutviklingen. Oppsigelsen kom etter et brev fra Helsetilsynet, som slo fast at reservasjon mot spiralinnsettelse er i strid med fastlegeforskriften.

– Dette er en viktig og prinsipiell sak om livsvern og reservasjonsrett. Katarzyna Jachimowicz har fulgt sin samvittighet i det fundamentale spørsmål om vern av menneskelivet fra befruktningsøyeblikket. Bispedømmet vil uttrykke sin moralske støtte til doktor Jachimowicz. Vi oppfordrer prester, ordensfolk og lekfolk til å be for henne og å gi henne menneskelig og økonomisk støtte, sier biskop Bernt Eidsvig.

Bidrag. Etter å ha hørt konsultorkollegiet, har biskopen besluttet at bispedømmet skal bidra til det planlagte sivile søksmålet med et engangsbeløp på 75.000,- kroner.

 

Biskup Eidsvig wspiera zwolnioną z pracy lekarkę

Diecezja w Oslo wspiera katolickego lekarza dr Krystynę Jachimowicz , która pozywa Saherad kommune za nieuzasadnione zwlnienie z pracy.

Polka Krystyna  Jachimowicz została zatrudniona w 2011 jako fastlege - lekarz pierwszego kontaktu –w Sauherad komune. W chwili zatrudnienia poinformowała ona pracodawcę, że jakakolwiek procedura związana z  dokonaniem aborcji lub sprowokowaniem poronienia jest  niedopogodzenia z jej sumieniem i z nauką Kościoła Katolickiego.

To ważna sprawa. W 2015 roku została ona jednak zwolniona ze stanowiska. Dr Jachimowicz skorzytała z klauzuli sumienia i nie zgodziła się na założenie spirali ponieważ ta procedura może prowadzić do wczesnego poronienia. Zwolnienie nastąpiło po wydaniu przez Helsetilsynet (Urząd kntroli usług mzdrowotnych) pisma stwierdzającego, że zastosowanie klauzuli sumienia w przypadku spirali jest  niezgodne z przepisami dot. lekarza pierwszego kontaktu.

To jest ważna i zasadnicza sprawa dotycząca ochrony życia i klauzuli sumienia. Dr Katarzyna Jachimowicz kierowała się swoim sumieniem i tej funamentalnej kwestii ochrony życia od momentu poczęcia. Diecezja udziela dr Jachimowicz moralnego poparcia. Ks. Biskup Enrt Eidsvig zachęca księży, osoby konsekrowane i  świeckie  o modlitwę za dr Jachimowicz oraz o okazanie wsparcia tak  duchowego jak i materialnego.

Wsparcie. Biskup diecezji Oslo wraz z kollegium konsultorów postanowił udzielić  dr Jachimowicz jednorazowego wsparcia w wysokości 75.000 kr w poczet kosztów związanych z planowanym pozwem cywilnym.