Den nordiske bispekonferanse i Oslo

 

Den 23.-27. september 2016 avholder Den nordiske bispekonferanse sitt plenarmøte – denne gang i Oslo.

De nordiske katolske biskopene vil denne gang blant annet diskutere økumeniske spørsmål og forberede pavebesøket i Sverige i oktober. Kardinal Kurt Koch, president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, deltar på konferansen fra og med søndag 25. september.

Søndagsmessen feires i St. Gudmund menighet på Jessheim, som da får anledning til å vise frem sitt flunkende nye kirkebygg.

Mandag den 26. kl. 18 feirer kardinalen og biskopene messe i St. Johannes menighet, hvor også preses i Den norske kirke, biskop Helga Haugland Byfuglien, vil være til stede.

Den nordiske bispekonferansen er ingen stor organisasjon. Likevel kan den gjennom sine gode økumeniske kontakter og sine pastorale erfaringer med katolikker fra alle verdenshjørner, samt av det faktum at Kirken i Norden er i en minoritetssituasjon, gi verdifulle bidrag til samtalen med de katolske lokalkirkene i Europa og i øvrige deler av verden.

Dessuten innehar Den nordiske bispekonferanse noen spesielle rekorder: Den omfatter ikke mindre enn fem land: Danmark, Norge, Finland, Island og Sverige. Verdens nordligste katolske biskop, Berislav Grgic av Tromsø, og verdens arealmessig største stift, København med Færøyene og Grønland, tilhører konferansen.

Se og hør generalsekretær sr. Anna Mirijam Kaschner CPS fortelle om bispekonferansen og programmet.