Informasjon om pavens Sverige-besøk

Pave Frans.jpgSe også: Her blir pavemessen 1. november

 

Informasjon om billetter til pavens messe i Malmø vil komme på hjemmesiden til Den katolske kirke i Sverige om kort tid. Billettbestillinger kommer trolig til å skje via en egen webside. På grunn av sikkerheten må alle vise gyldig ID ved entreen til messen.

Det er voldsom interesse for og store forventninger til pave Frans besøk til Sverige den 31. oktober og den 1. november. Biskop Bernt skal være til stede på alle de tre arrangementene som finner sted i løpet av disse to dagene. Her er siste oppdaterte informasjon.

Hvorfor Sverige? Hvorfor nå?

Pavens historiske besøk til Lund og Malmø finner sted i anledning av at katolikker og lutheranere i fellesskap markerer at det er gått 500 år siden reformasjonen. Den katolske kirke og Det lutherske verdensforbund (LVF) er enige om at Lund er et godt sted å markere reformasjonen. LVF ble grunnlagt i Lund i 1947. Lunds domkirke, hvor den økumeniske gudstjenesten finner sted den 31. oktober, har en tusenårig historie som deles av katolikker og lutheranere. Det lutherske verdensforbund og Vatikanet inviterer til møtet den 31. oktober. Vertskap er Svenska kyrkan i nært samarbeid med Den katolske kirke i Sverige og Sveriges kristne råd.

Den katolske kirke og LVF har vært i dialog gjennom 50 år. Det er denne dialogen som har ført oss til høstens historiske møte i Lund og dit vi er i dag. En milepæl i dialogen er dokumentet «Fra konflikt til fellesskap» fra 2013. Der uttrykker lutheranere og katolikker sorg og anger over den smerte vi har påført hverandre, men også takknemlighet over de teologiske innsikter vi har befruktet hverandre med. Samtidig betones det felles ansvaret vi har for å fortelle om kristen tro, ikke minst gjennom å arbeide for rettferdighet og fred. Les hele dokumentet her.

Det er på denne bakgrunn og i denne ånd ledere fra Den katolske kirke og LVF møtes i Lund i høst for første gang noensinne for å markere reformasjonen. Under møtet holdes en økumenisk gudstjeneste med en liturgi som tas frem spesielt for denne anledningen.

Foruten pave Frans kommer også kardinal Kurt Koch, ansvarlig for Vatikanets økumeniske relasjoner til møtet. Generalsekretær Martin Junge og biskop Munib Younan fra LVF vil være der samt biskop Anders Arborelius fra Den katolske kirke i Sverige, erkebiskop Antje Jackelén fra Svenska kyrkan og biskop Bernt fra Oslo katolske bispedømme.

500-årsmarkeringen av reformasjonen vil også finne sted blant annet i Wittenberg i Tyskland og i Windhoek i Namibia.

Hvor lenge blir pave Frans?

I hovedtrekk ser pavens program slik ut:

Mandag 31. oktober

  • Ankomst Malmø lufthavn kl 11.00 med offisiell velkomst ved statsminister Stefan Löfven
  • Pave Frans møter den svenske kongefamilien i Kungshuset i Lund kl 13.50.
  • Økumenisk gudstjeneste i Lund domkirke kl 14.30
  • Økumenisk event for publikum på Malmø arena, starter kl 13.30. Pave Frans ankommer kl 16.40.
  • Pave Frans møter økumeniske gjester på Malmø arena kl 18.10.

Tirsdag 1. november

  • Katolsk messe på Swedbank stadion i Malmø kl 9.30. Messen varer i ca to timer.
  • Offisiell avskjed og avreise til Roma kl 12.45 fra Malmø lufthavn

Får jeg anledning til å se eller møte paven?

Ja, det blir anledning til å kunne se paven på det økumeniske arrangementet i Malmø arena den 31. oktober og når paven feirer messe i Malmø den 1. november.

Økumenisk gudstjeneste i Lund

Pave Frans vil ta del i den økumeniske gudstjenesten i Lund domkirke mandag den 31. oktober. Denne gudstjenesten vil kun være for spesielt innbudte gjester, men den overføres direkte på svensk fjernsyn (SVT) og vil også bli formidlet på storskjermer i Lund.

Økumenisk event på Malmø arena

Dette fire timer lange arrangementet, som vil foregå på engelsk, starter kl 13.30 den 31. oktober. Det er lagt opp til et stort event med artister, kor, filmer, fortellinger og vitnesbyrd som skal formidle budskapet om håp, fellesskap og ansvar for verden. Arenaen rommer 10.000 publikummere. Pave Frans kommer hit fra Lund sammen med biskop Munib Younan i LVF.

Billettene til dette arrangementet ble lagt ut fredag 9. september klokken 11 og ble ifølge svenske medier revet bort i løpet av bare halvannen time. Men tirsdag 13. september klarte vi i OKB likevel å få kjøpt to billetter på denne lenken.

Skjerpede sikkerhetsrutiner vil prege arrangementet på Malmø arena. OKB har fått opplyst at det ikke har vært anledning til å bestille for eksempel gruppebilletter til Norge. Hver bestilling på ticketmaster har vært på maks to billetter, og navnet på billetten må stemme overens med gyldig identifikasjon. Både billettkjøperen og dennes gjest må gå samtidig inn på arenaen og vise billett og ID. Sikkerhetskontrollen vil være streng med forbud mot vesker, paraplyer o.l.

1000 ungdomsbilletter til Malmø arena vil slippes senere.

Katolsk messe med paven

Pave Frans feirer messe kl 9.30 i Malmø tirsdag den 1. november. Denne finner sted på Swedbank fotballstadium.

OKB er i dialog med Den katolske kirke i Sverige om muligheten for en norsk billettkvote til messen.

OKB vil legge ut informasjon om sted og billettslipp på katolsk.no så snart dette er klart.Vi  anbefaler også alle interesserte om å følge godt med på nettsidene til Stockholms katolska stift samt på stiftets facebook-side.av Adm — publisert 13.09.2016, sist endret 29.09.2016 - 16:28