Saken mot biskop Eidsvig henlagt

Statsadvokaten besluttet i dag å henlegge saken mot biskop Bernt Eidsvig. Oslo Katolske Bispedømme har fått et forelegg på 1 million kroner.  

- Vi er tilfredse med at statsadvokaten henlegger siktelsen mot biskop Eidsvig. Men vi stiller oss undrende til at statsadvokaten tar ut tiltale mot bispedømmets økonom. Vi konstaterer at OKB har fått et forelegg på 1 million kroner, og vi vil nå vurdere om dette skal vedtas, sier administrativ leder Lisa Wade.

Saken er vesentlig nedjustert i forhold til Fylkesmannens anmeldelse. Vedtaket fra statsadvokaten viser at de har tatt utgangspunkt i 5000 feilregistreringer i perioden 2011-2014.

Wade er klar på at Oslo Katolske Bispedømmes medlemsregistrering i en periode ikke var god nok.

- Vi mener at vi aldri har gjort noe ulovlig eller fått for mye penger. Vi har hele tiden erkjent at vi har gjort feil og hatt en uheldig praksis i deler av registreringen vår. Dette er ryddet opp i for lengst. Uavhengig av dette må vi konsentrere oss om å være kirken vi ønsker å være for de cirka 200 000 katolikkene fra 180 forskjellige nasjoner som bor i bispedømmet, forteller Wade.

Bakteppet er at Norge opplevde en ekstraordinær innvandring fra katolske land etter EU sin utvidelse i 2004. De siste ti årene har det vært en formidabel vekst i antall katolikker i Norge. I dag er det 124 985 tilskuddsberettigede medlemmer i Oslo katolske bispedømme.

- Denne saken dreier seg om at vi har ønsket å tilby alle de katolikkene som tilhører vårt bispedømme våre tilbud og tjenester. Vi har aldri ønsket å tilegne oss midler som vi ikke har vært berettiget til, sier Wade.

Bispedømmets økonom har bedt om å bli fristilt fra sin jobb inntil videre.