Petter Gjessing blir rektor ved St. Paul gymnas

Gymnaset blir selvstendig institusjon og får egen rektor

St. Paul Gymnas i Bergen ble etablert i 2012, men har frem til nå vært en avdeling under St. Paul skole.

I høst hadde gymnaset vokst til den størrelse det skal ha, tre klasser på hvert trinn, VG1, VG2 og VG3, inntil 270 elever. Gymnaset er nå, etter godkjenning fra Utdanningsdirektoratet og biskopen, blitt en selvstendig institusjon innen bispedømmet med eget styre og ledelse. Fisjonen gjennomføres fra 1. januar 2017.

Styret har tilbudt stillingen som rektor til Petter Gjessing, f. 1972.

Petter Gjessing er cand.philol. fra universitetet i Bergen med hovedfag i historie fra 1999 og han har praktisk pedagogisk utdanning fra 2001. Etter dette har han årsstudium i nordisk fra Volda og årsstudium i katolsk kristendom fra MF. Han har solid skolelederutdanning (bl.a. rektorskolen) fra NHH, NLA og KPH-Wien/Fordham-NYC).

Etter noen år i Høyanger kommune, ble han ansatt som lektor ved St. Paul skole i 2006 hvor han ble inspektør i 2011. Fra 2012 var han avdelingsleder ved gymnasavdelingen og således sentral ved etableringen og oppbyggingen av St. Paul gymnas. Han har deltatt på flere internasjonale konferanser og studiebesøk.

Petter Gjessing har vist samfunnsmessig engasjement og har en rekke tillitsverv bak seg, særlig innen idretten.

Petter Gjessing ble medlem av Kirkens fulle fellesskap i 2005.

Petter Gjessing er gift og har to barn som er elever ved St. Paul skole (grunnskolen).

 

Gjermund Høgh, Skoleråd i OKB