Ikke medhold for bispedømmet

 Oslo katolske bispedømme fikk ikke medhold i Oslo tingrett om at Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling av statstilskudd for årene 2011-2015 er ugyldige. Ifølge tingrettens dom er forvaltningsvedtakene gyldige.

Retten slår dermed fast at staten har krav på å få tilbakebetalt rundt 40, 5 millioner kroner i mottatt tilskudd, i tillegg tilkjennes staten sakskostnader på 421.000 kroner.

 - Vi er skuffet over dommen, men tar den til etterretning og skal nå bruke den nærmeste tiden til å lese domspremissene grundig, sier Lisa Wade, administrativ leder i Oslo katolske bispedømme.

Hun påpeker at bispedømmet ikke gikk til sak mot staten for å forsvare den såkalte «telefonkatalogmetoden», som ble brukt i en periode og som bispedømmet har beklaget ved gjentatte anledninger. Siden høsten 2014 er ingen i OKB blitt registrert som medlemmer uten å ha gitt sitt samtykke.

- Vi gikk til sak mot staten fordi vi mener vi ikke fikk utbetalt for mye statstilskudd i perioden. Vår oppfatning er at staten satte til side samtykker som allerede var gitt, sier Lisa Wade.

Bispedømmet har ikke bestemt seg for om det vil anke saken. Kirkens interne råd vil bli konsultert i spørsmålet, i tillegg til eksterne rådgivere.

 

Les hele dommen fra Oslo tingrett (PDF, 30MB).