Biskop Eidsvig gratulerer

Det er med stor glede jeg på vegne av de troende i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift gratulerer biskop Anders Arborelius. Igår utnevnte pave Frans ham til medlem av kardinalkollegiet, og han blir kreert kardinal i Roma ved høytiden for Peter og Paulus den 28. juni. Dette er den høyeste æresbevisning Paven kan tildele en geistlig, og er alltid et uttrykk for Den hellige fars tillit og takknemlighet.

Kardinalene er Pavens nærmeste rådgivere. Vi har aldri hatt en kardinal fra Norden før, og jeg er overbevist om at vi fra nå av får en tydeligere røst i Kirkens midte.

Biskop Anders virker med sin milde personlighet både samlende og forsonende. Som mangeårig president for Den nordiske bispekonferanse har han erfart sine kollegers tillit og fortrolighet. Han er en god og tålmodig rådgiver, og ytterst lojal mot sine brødre i bispeembetet. Han er en sterk åndelig leder, og står sentralt i den økumeniske dialog i Sverige. Vi så dette senest ved markeringen av reformasjonen i Lund og Malmö ifjor høst.

– Forøvrig er det langt på vei biskop Anders’ fortjeneste at det er oppnådd en stor grad av forståelse og velvilje mellom pinsevenner og katolikker i Sverige, med ringvirkninger også her i Norge.

 

+Bernt I. Eidsvig

Biskop av Oslo og apostolisk administrator av Trondheim

 

Les pavens tale ved utnevnelsen av biskop Arborelius til kardinal

Biografi om Anders Arborelius OCD

Fakta om kardinaler