Bønn for kall 1. juni

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

Torsdag 1. juni feirer biskop Bernt Eidsvig kallsmesse i St. Olav domkirke i Oslo kl. 18.00, med bønn for kall generelt til preste- og ordensliv.