London: Kardinal Cormac gravlegges onsdag 13. september

London, 4.9.2017 (rcdow.org.uk) – Detaljene for kardinal Cormac Murphy-O'Connors begravelse er nå offentliggjort.

Tirsdag den 12. september vil kardinalens legeme mottas i Westminster Cathedral klokken 10 med en kort seremoni hvor alle er velkomne. Legemet vil ligge i katedralen hele dagen og alle er velkomne til å vise sin respekt og undertegne kondolanseprotokollen. Klokken 17 vil kardinal Vincent Nichols presidere ved en høytidelig vesper for de avdøde, og erkebiskop Bernard Longley av Birmingham (tidligere hjelpebiskop for kardinal Cormac) vil preke. Alle er velkomne. Katedralen forblir åpen til klokken 20.

Onsdag den 13. september finner rekviemmessen og begravelsen av kardinal Cormac sted klokken 12. Kardinal Vincent vil presidere og erkebiskop George Stack av Cardiff (tidligere hjelpebiskop for kardinal Cormac) vil holde prekenen. Adgang til rekviemmessen bare med billett.

Onsdag den 4. oktober feires en minnemesse for kardinal Cormac i katedralen klokken 17.30. Alle er velkomne.

RC Diocese of Westminster / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)