St. Johannes katolske bibelskole åpner til høsten

 

 

Peder bakgrunn st Sunniva-kapellet2.jpg

UNIKT TILBUD: St. Johannes katolske bibelskole er den første av sitt slag i Norge. – Skolen passer for alle som vil sette av tid til å lære om den rike katolske tro, tradisjon og historie og vil være nyttig for dem som kan tenke seg å tjene Kirken, sier prosjektleder Peder K. Solberg. Foto: privat

 

Endelig kom godkjennelsen fra Utdanningsdirektoratet. Allerede til høsten kan St. Johannes katolske bibelskole åpne dørene for sine første elever.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen
Foto: Privat

 

ad1a9f398f.pngI brevet fra Utdanningsdirektoratet heter det: ”Utdanningsdirektoratet imøtekommer søknaden fra St. Johannes katolske bibelskole (org.nr.918 327 762) etter voksenopplæringsloven kapittel 4 Diverse skoler § 17.”.

– Dette betyr veldig mye for oss, sier Peder K. Solberg. Han er ansatt som prosjektleder for den nye skolen og er naturligvis svært glad for vedtaket.

– Vedtaket innebærer at alle elever er berettiget til studielån og stipend mens de studerer hos oss. Det er også et kvalitetsstempel for skolen og en anerkjennelse av det arbeidet vi har lagt ned i prosjektet så langt. Det gleder oss.

Nestleder i Norges Unge Katolikker (NUK) Anja Z. Persvold (bildet) er vararepresentant i skolens styre. Hun har store forventninger til det nye skoletilbudet: 

– Jeg har flere kristne venner som har gått på bibelskoler hos andre kirkesamfunn etter videregående, og er glad unge nå får mulighet til å tilbringe et år i katolsk fellesskap med jevnaldrende, hvor de både kan fordype seg i troen, Kirkens rolle og oppgaver i samfunnet, lære mer om Guds ord, og ikke minst lære om alt det viktige praktiske arbeidet som gjøres i menighetene, særlig for barn og unge.

 

Rekruttere elever

St. Johannes katolske bibelskole søkte om godkjenning av 40 elever. Nå begynner arbeidet med å informere om det nye tilbudet og å rekruttere elever.  

– Vår øverste prioritet er å informere det katolske Norge om at vi planlegger å åpne dette nye studietilbudet fra høsten 2018. Flest mulig må få kjennskap til skolen fortest mulig, dernest målretter vi informasjonen mot potensielle søkere. Det er mye som skal på plass, men rekruttering er det aller viktigste akkurat nå, forteller Solberg.

I godkjenningsbrevet skriver Utdanningsdirektoratet at ”Skolen beskriver at den vil tilby et annet studietilbud og henvende seg til et annet yrkesmarked enn andre bibelskoler i Norge. Utdanningsdirektoratet viser til at det i dag ikke finnes andre skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 som tilbyr bibelstudium retten mot den katolske kirke.”

Skolen vil altså tilby både noe helt nytt og helt annerledes: fordypning i den katolske tro og praksis og oppbygging av kompetanse særlig innrettet mot arbeid og tjeneste i katolske menigheter og sammenhenger. 

 

Lytter til ungdommen

Bakgrunnen for initiativet til den nye skolen er sammensatt, men å lytte til ungdommen var avgjørende.

– Vi har fått tilbakemelding fra norsk katolsk ungdom som har ønsket å kunne fordype seg i den katolske tro etter endt videregående utdannelse. Fra før har det kun eksistert protestantiske folkehøyskoler og bibelskoler, nå har vi altså sjansen til å etablere et katolsk alternativ. Det er en styrke at vi allerede har St. Paul gymnas i Bergen, den eneste katolske videregående skolen i landet, som er et populært skoletilbud. Her ser vi for oss gode muligheter for samarbeid og synergieffekter, sier prosjektleder Solberg.

Nestleder Persvold i NUK tror også at katolsk ungdom ønsker det nye tilbudet velkommen:

– Jeg møter ofte unge katolikker som har et ønske om å lære Gud bedre å kjenne og fordype sin kunnskap om Kirken og Bibelen. Mange unge ønsker også å ta et "friår" eller gå på folkehøyskole etter endt videregående, eller etter at de er ferdige med et studium. Jeg håper St. Johannes katolske bibelskole vil være et sted unge har lyst til å tilbringe dette friåret, bli bedre kjent med Gud og andre unge katolikker!

Solberg frykter ikke at det noe fremmede navnet ”bibelskole” skal holde elever unna fra å søke:

– Navnet kan virke litt smalt og er noe fremmed i katolsk tradisjon, men på den annen side er det en etablert skole-genre i Norge som vi nå endelig finner "på katolsk". De som synes at navnet vanskelig, kan tenke på en folkehøyskole: Dette er et år som skal skille seg fra det vanlige utdanningsløpet, der vi har et bredt perspektiv på katolsk tro og praksis, der vi varierer undervisningsformene og sågar tilbyr to flotte studiereiser til henholdsvis Roma og Jerusalem.

Solberg forteller at de gjennom studiereisene, pilegrimsvandringer, ekskursjoner og aktiviteter, vil legge stor vekt på fellesskapsbyggingen på skolen.

– Vi vil legge til rette for varierte opplevelser i et unikt fellesskap, lover prosjektlederen.

 

Hvem kan søke?

Skolen kommer til å tilby to linjevalg: Barne- og ungdomskatekese og Menighetsadministrasjon og økonomi. I tillegg kommer en rekke spennende fag, for å nevne noen: Bibelen i tradisjonen, Katolsk troslære, Kirke og liturgisk teologi, Teologi og filosofi, Etikk og sosiallære, Religion og samfunn samt Kirke og kultur.

– Det er en læreplan med mange emner, fra De hellige skrifter til kunsthistorie og filosofi. I tillegg vil vi bruke moderne undervisningsformer. Studiereisene er allerede nevnt, men jeg vil også trekke frem bruken av byen: Her vil vi vandre i gatene og oppsøke de mange og gode kultur- og kunnskapsinstitusjonene som vakre Bergen kan by på. Vi vil også gjøre god bruk av friluftsområdene i Bergensområdet og legge vekt på å kombinere det sosiale med undervisningen.

Hvem er skolens målgruppe?

– Først og fremst ungdom over 18 år som ønsker å fordype seg i katolsk tro og praksis og som har lyst på et annerledes skoleår. Skolen passer for alle som vil sette av tid til å lære om den rike katolske tro, tradisjon og historie og vil være nyttig for dem som kan tenke seg å tjene Kirken. Det er stort behov for frivillig kateketisk og administrativt arbeid i menighetene. Samtidig vil kompetansen være relevant for søknader til lønnede stillinger innen katekese, ungdomsarbeid og kirkeadministrasjon, sier Solberg.

  

Mer informasjon kommer

Foreløpig har skolen ikke opprettet sin egen nettside eller Facebook-side (den er nå på plass, se adresse nederst i saken, red. anm.), men begge deler kommer snart, ifølge Solberg.

– Vi arbeider nå med vår nye nettside, med en Facebook-side og dessuten egne brosjyrer. Vi skal være på Facebook iløpet av en uke, mens nettsiden tar opptil et par. De som ønsker mer informasjon før denne tid, kan nå oss på e-postadressen bibelskolen@katolsk.no.

Mye er altså allerede på plass, så nå er informasjon den store oppgaven for Solberg og hans medarbeidere:

– Rammen for det hele vil være gudstjeneste- og bønnelivet i fellesskapet på Marias Minde, som tar menneskets åndelige integritet og behov på alvor, sier Solberg.

Lærerkreftene vil bestå av en kombinasjon av faste lærere i ulike deltidsstillinger og en god del timelærere, alle med høy kompetanse og pedagogisk erfaring innenfor sine felt. Skolen har foreløpig ikke på plass en internatløsning, men til de første studentene som melder seg, vil de kunne tilby studenthybler i Mariaheimen, et studenthjem som eies av st. Paul gymnas, og ligger rett ved siden av gymnaset på Florida i Bergen-sentrum. Når plassene der fylles opp, satser de på å kunne tilby gode boløsninger i sentrumsnære bofellesskap.

– Vi står foran spennende utfordringer og oppgaver, men vi finner stor motivasjon i oppdraget: Å kunne tilby våre elever fordyping i troen og nyttig kunnskap som de kan få glede av i eget liv og fremtidig engasjement i kirken og samfunnet.

 

Mer informasjon