En uvanlig norsk katolikk

Br. Jac (2).jpgDom Filip, eller Jac (Jacob) Dahl som han opprinnelig het, døde i USA den 8. februar i år, 82 år gammel. Det er 60 år siden han forlot Oslo som student for å bli karteusermunk, først i Chartreuse de Sélignac i Frankrike, så i Transfiguration-klosteret i Vermont, USA. Han vil huskes som den lærde og stillfarne nordmann som forble sin orden trofast i alle år. Boken om ham, «Kalt til stillhet», kom på Solum forlag i 2005.

 


Dom Filip (Jac) Dahl

I 1958 trakk den 22 år gamle og lovende filologen Jac Dahl seg tilbake fra familie, venner, karrière og all offentlighet. Fra da av levde han som munk i karteuserordenen, utvilsomt den strengeste av alle katolske ordenssamfunn, grunnlagt av St. Bruno i 1084 og lite endret siden.


Vermont

Først holdt han til i klosteret Chartreuse de Sélignac i Frankrike, siden i et nyoppført kloster i Vermont, en av de minste delstatene i USA, dypt inne i skogene, mot grensen til Canada. 8. februar døde den norske pateren, 82 år gammel - etter 60 år i bønn, gudstjenesteliv og arbeid.

Karteuserne lever i taushet, i hver sin lille hytte, rundt et felles klosteranlegg med kirke. De dyrker grønnsaker på hver sin lille jordflekk, spiser vegetarisk og samles i kirken tre ganger i løpet av døgnet til felles gudstjeneste, men leser de øvrige av døgnets tidebønner i ensomhet, i sine spartanske celler. De legger seg klokken 8, men står opp igjen kvart over tolv om natten til en to timer lang gudstjeneste i kirken. Når det ikke er tidebønner eller annen liturgisk aktivitet, arbeider de manuelt eller driver studier.

 

Askese og stillhet

De holder seg ikke med aviser, radio, TV. Prioren er den eneste som mottar nyheter og orienterer de andre om det viktigste av det som skjer ute i verden. De lever i askese og stillhet, avsondret fra det moderne liv med styr og stress og daglige bekymringer.

Jac Dahl, med klosternavnet Dom Filip, levde et liv så totalt forskjellig fra det de fleste av oss kjenner og forstår at det nok ikke bare forundrer, men sikkert også provoserer mange. Verden er full av uløste problemer og oppgaver, og så vender disse munkene alt dette ryggen og isolerer seg i et liv strengt regulert med bønn, gudstjeneste og fysisk arbeide?

 

Ber for oss

Men slik de forstår seg selv, er ikke karteusermunkene egoister som har vendt verden ryggen. De står midt i verden og tar den med i sin bønn og sin meditasjon. De ber for oss. Om vi vet det eller ikke, bryr oss om det eller ikke, spiller ingen rolle. Deres tro er at de er der for oss, prøver å holde forbindelseslinjen åpen mellom denne verdens forvirrende, kaotiske mangfold og den Ene, som alt annet er sprunget ut av.

Publisitet interesser dem ikke. Journalister er ikke velkomne. Et unntak som ble kjent verden over, var da filmprodusenten Philip Gröning slapp innenfor murene og laget filmen «Den store stillheten».

 

Skrev artikler

Dom Filip Dahl forlot ikke helt sine fag, latin og gresk, men fortsatte studier i klosteret, underviste sine medbrødre og skrev artikler, særlig om kirkehistoriske emner.  Noen av dem er utgitt av hans bror, Hans Fredrik Dahl, som også i 2005 utga en bok om sin brors liv, «Kalt til stillhet», som også inneholder tekster av karteuserbroren.

I 2014 utkom Dom Filips oversettelse av Gregor den Stores «Samtaler i fire bøker om jærtegn og underlige hendelser i Italia på 400- og 500-tallet», utgitt i Thorleif Dahls Kulturbibliotek.

Et uvanlig liv er avsluttet. Munken er vendt hjem. Requiescat in pace.

 

Nils Heyerdahl