Vi takker St. Carolus Borromeussøstrene

Søndag 26. august 2018 kl. 10.00 i St. Mikael kirke i Moss vil biskop Bernt I. Eidsvig feire pontifikalmesse.

Vi skal takke St. Carolus Borromeussøstrene for deres virksomhet i Norge i 95 år. Biskop Bernt skal feire pontifikalmesse, og etter messen blir det samvær med middag.

 

For St. Mikael menighet var det stor nåde og ha Søstrene i menigheten. I løpet av 38 år har vi jevnt hatt fire søstrer i menigheten. På det meste var det totalt ni nonner, fem fra Nederland, tre fra Indonesia og en fra Filippinene. Per i dag er det kun to søstre igjen: sr. Stefani Gowijaya CB. og sr. Pauline Sundari CB. Carolus Borromeussøstrene.jpgBegge har jobbet fast som sykepleiere, og hatt ansvar i menigheten. Som kirkelige assistenter har de hjulpet til med gudstjenester uten prest, besøk av de syke, fengselsarbeid, økumenikk og det vanlige ansvaret i kirken med liturgi, sanger, sakristiet, katekese og kirkekaffe.

 

St. Carolus Borromeussøstreen har siden 1923 hatt en lang historie med karitativt arbeid i Norge. I 1980 kom de til Moss og påbegynte en ny historie for kongregasjon, og det pastorale arbeide.

 

Nå etter 95 år i Norge, og nesten 40 år i Moss, skal kongregasjonen avslutte sin virksomhet. Vi takker Søstrene for deres innsatts i menighetslivet. Som sogneprest, takker jeg for godt samarbeid og støtte i over 20 år. Vi vil savne deres tilstedeværelse i våre liv. Nå ønsker vi kongregasjonen Guds nåde og velsignelse. Vi skal huske og be for dere og for deres arbeid videre, men også særlig for de som har jobbet her og har oppnådd målet. Det å ha nonner i menigheten kan ikke verdsettes høyt nok. Selv om søstrene har hatt forskjellige verv og ansvar utenom kirken, har de gjort en fremragende innsats for menigheten.


Tusen hjertelig takk.

Sogneprest Piotr Pisarek OMI

 

Les også: