Skaff deg oversikt over høstens store relikvievalfart

 

Relikviene av den hellige Therese og hennes hellige foreldre Louise og Zélie Martin

kommer til Norge 6. – 24. oktober

 

hellige kolasj.jpg 

 

Hellige Thérèse av Jesusbarnets relikvier har besøkt mange land over hele verden. I forbindelse med disse valfartene er det blitt arrangert bønnestunder og andre tilstelninger som ble til en dyp åndelig erfaring og til velsignelse for mange mennesker.

Som en del av Hellighetens år, kommer Den hellige Thérèse av Jesusbarnets relikvier også til Norden, sammen med relikviene av hennes foreldre, de hellige Louis og Zélie Martin. De kommer til Oslo Katolske Bispedømme og Trondheim Stift 06.-14. oktober, og til Tromsø Stift 19.-24. oktober.

 

Rollups relikvievalfarten.JPG 

Les mer om de hellige

 1. Prologen
 2. Tiden i Alençon
 3. Fra fire til åtte år
 4. Ti år og syk
 5. Førstekommunion
 6. Guds forutseende omsorg. Indre prøvelse
 7. Julens nådegave. Jesu tørst
 8. Kallet til Karmel
 9. Reisen til Roma
 10. Tre måneder i eksil
 11. Fra inntreden til ikledning
 12. Novisetiden
 13. Innvielsen til Guds barmhjertige kjærlighet

 

Les mer om relikvievalfarten og Hellighetens år

 

 

Nedlastbare dokumenter:

 

Les mer om avlat: 

I forbindelse med relikvievalfarten gis det altså fullstendig avlat. Følgende artikkel er ment å gi en dypere forståelse for hva avlat faktisk er, slik at vi kan verdsette denne gaven som det er gitt Kirken å formidle. 

 

 

Fakta om relikvievalfarten høsten 2018

 • Den hellige Therese og hennes foreldre kommer på valfart til Norge og Norden i oktober 2018.
 • I Norge ankommer de først til St. Gudmund menighet på Jessheim, 6. oktober, og forlater landet etter besøk til Nordkapp 24. oktober.
 • Relikvievalfarten er del av Hellighetens år.
 • Relikviene av Den hellige Therese og hennes hellige foreldre Louise og Zélie Martin, har tidligere besøkt mange land over hele verden.
 • Sjekk programmet for relikvievalfarten.
 • Les mer på kall.katolsk.no