Hva er en katolsk feltprest?

Rev William Corby_cut.jpg

FELTPREST: P. William Corby C.S.C. tjente som katolsk feltprest under den amerikanske borgerkrigen. Illustrasjonsfoto: Maleri av Paul Wood. Henger i Snite museum for kunst.

 

I januar i fjor undertegnet feltprost brigader Alf Petter Bu Hagesæther og biskop Bernt Eidsvig en intensjonsavtale mellom Forsvaret og Kirken angående feltpresttjenesten. Nå som Den katolske kirke har vokst kraftig i Norge, er det også flere katolikker i Forsvaret enn tidligere.

 

Lang historie 

Feltpresttjenesten har en lang historie innenfor Den katolske kirke. «Kongelige kapellaner» eller «kongelige storkapellaner» er en institusjon som kan føres helt tilbake til Karl den Store på 800-tallet. Disse prestene måtte ta seg av kongens krigførende menn. Sogneprester har også opp igjennom årene måtte ta seg av krigførende soldater innenfor sine sogn, og etterhvert oppsøke mennesker der de var, selv i krig.

 

Feltprest

P. Dominic Nguyen Van Thanh har fått tildelt tittelen som kaptein, og tjener nå som feltprest i Heimevernet.


Hva innebærer det, og hva gjør egentlig en katolsk feltprest? 

– Min viktigste oppgave som feltprest, er å minne soldatene på hva deres virkelige jobb er; å ta vare på freden, understreker p. Dominic.

– Dette gjøres ved å ha det som kalles prestetime, som er undervisning i etikk, feire gudstjenester ute i felten og være tilstede for å gi åndelig veileding og støtte til katolske soldater. Spesielt viktig er min tilstedeværelse under høytider, som jul og påske. Som kaptein har jeg lettere tilgang til å hjelpe soldater og offiserer i deres åndelige liv.


Er det kun katolikker du henvender deg til ute i felten?

– Det er hovedsakelig katolikker, men jeg er der gjerne for soldater fra andre trossamfunn om de skulle trenge det. Alles hovedoppgave er å ta vare på freden, og det er jeg der for å minne dem om.

 

Bli bedre kjent med hva en katolsk feltprest gjør:

  

Trident Juncture 

Fra slutten av oktober til november holdes en NATO-ledet militærøvelse kalt Trident Juncture 18, forkortet TRJE18, med over 50 000 deltagere fra 30 forskjellige nasjoner. Forrige gang NATO arrangerte en tilsvarende øvelse var i Portugal og Spania i 2015.

Øvelsen holdes i og rundt Norge, og er en såkalt høyprofiløvelse, som skal gi det norske forsvaret mulighet til å øve og trene på mottak av allierte forsterkninger i stor skala. Statens vegvesen advarer om at det vil forekomme mye militær trafikk på Østlandet og i Midt-Norge under øvelsen. 

"Som kaptein har jeg lettere tilgang til å hjelper soldater og offiserer i deres åndelige liv"

Feltprest Dominic Thanh

 

P. Dominic skal være med på Trident Juncture som katolsk feltprest. Noen av oppgavene hans blir da å feire gudstjeneste i Røros kirke og besøke soldater som er ute på post.

 

td2d75e0.jpg

MILITÆR TRAFIKK: Her er en Stormpanservogn på vei inn i Oslo sentrum i forbindelse med militærøvelsen Trident Junction. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

 

Les mer: