Kvinnenes internasjonale bønnedag: Kom, nå er alt ferdig!

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 1. mars

IMG_1232.jpeg

INVITERER: Søster Hanne-Maria og de andre søstrene på Tautra Mariakloster inviterer til Kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 1. mars. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Når kvinner fra Frosta og Åsen møtes i Tautra Mariakloster første fredag i mars, går de inn i et stort fellesskap av kvinner i 170 land, som nettopp denne dagen samles og ber for kvinner og barn i hele verden.

 
Tekst: Sr. Hanne-Maria Berentzen 

 

I år ber vi spesielt for kvinner og barn i Slovenia, Europas minste og yngste land. Tema for dagen er «Kom, nå er alt ferdig!», hentet fra Jesu lignelse om bryllupsfesten, der de innbudte unnslo seg, og innbyderne derfor gikk ut på gater og streder og innbød alle til festen, som er bilde på gleden i Guds evige rike.

 

Velkomment møtepunkt

Denne bønnegudstjenesten arrangeres av Frosta økumeniske komité for 19. gang i klosteret, og er blitt et velkomment møtepunkt for bygdas kvinner fra ulike kristne fellesskap. Naturlig nok er det flest lutheranere, og med nonnene blir det også mange katolikker. Som regel er det også pinsevenner med, og vi håper at bygdas ortodokse kvinner også vil delta. Det er et åpent arrangement, og alle er velkommen.

 

Sliter med krigstraumer

Vi møtes for å lovsynge Gud og for å be. Gudstjenesten er forberedt av kvinner i Slovenia. Som en del av gudstjenesten, får vi høre om ulike slovenske kvinners situasjon. Slovenia erklærte seg som selvstendig stat i 1991, etter tidligere å ha hørt inn under Jugoslavia. Mange sliter med traumer etter kriger, politisk uro og undertrykkende kommunistisk regimé før den selvstendige staten ble etablert, med demokratisk, parlamentarisk styre. I dag er landet medlem av EU og NATO. Kvinnene bærer ofte tunge bører for familier som sliter med alkoholisme, rusmisbruk, familievold, skilsmisser og selvmord.

 
Kollekt til utdanning

Kollekten på bønnedagsgudstjenestene verden over skal gå til utdanning av 20 – 30 personer som kan tilrettelegge og drive traume- og helberedelsesgrupper ulike steder i Slovenia, og utarbeidelse av materiell på slovensk. Håpet er at disse gruppene kan fornye relasjonene mellom sårede mennesker og Gud og bidra til helbredelse.

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag

  • Bønn i Tautra Mariaklosters klosterkirke fredag 1. mars kl. 17
  • Ofring til Bibelselskapets traume-grupper i Slovenia
  • Bønnen etterfølges av kaffe og kaker i klosteret 
  • Besøk klosterets hjemmesider: https://tautramariakloster.no/

 

Bilder fra Kvinnenes internasjonale bønnedag 2018 

IMG_7967.jpeg 

IMG_7964.jpeg