OKB fikk ikke medhold

 

Dom falt 14. mars 2019

td7d1558.jpeg

VURDERER ANKE: – Vi skal nå bruke den nærmeste tiden til å lese domspremissene grundig og vurdere en eventuell anke til Høyesterett, sier bispedømmets advokat Anders Ryssdal. Foto: NTB scanpix

 

Oslo katolske bispedømme (OKB) fikk ikke medhold i ankesaken for Borgarting lagmannsrett om at Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling av statstilskudd for årene 2011-2015 er ugyldige. Ifølge dommen forkastes anken. Lagmannsretten har kommet til at forvaltningsvedtakene er gyldige.

– Vi er skuffet over dommen. Vi skal nå bruke den nærmeste tiden til å lese domspremissene grundig og vurdere en eventuell anke til Høyesterett, sier bispedømmets advokat Anders Ryssdal.

 

Les hele dommen her

Les saken på polsk

 

Les mer