Polens utenriksminister i Norge: – Det oppstår misforståelser selv mellom blant de beste partnere

  

9ba2293f-b36f-4b50-bd29-8daa357821dc.jpg

NÆRE ALLIERTE: Polen og Norge er nære allierte med mange felles interesser, understreker Polens utenriksminister  Jacek Czaputowicz og viser til samarbeid om olje og gass samt en lik vurdering av trusselen fra en felles nabo i øst: Russland.  

 

– Et av målene med besøket i Oslo er å framheve at Polen forsvarer polske borgeres interesser, sier den polske utenriksministeren Jacek Czaputowicz i et intervju med katolsk.no

 

Polens utenriksminister Jacek Czaputowicz var på besøk i Norge 8. mai 2019. Hans offisielle møteprogram inneholdt møte med Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), tale i Norsk utenrikspolitisk institutt, kransenedleggelse ved den polske krigsgraven på Venstre Gravlund og møte med representanter for den polske diasporaen i Polens ambassade i Oslo.

 

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

  

Hva var temaet for ministerens samtaler med minister Søreide? Hvilke emner i polsk-norske relasjoner måtte diskuteres på ministernivå? Og var det noen nye problemer som ikke eksisterte før 2019?

– Som en del av bilaterale konsultasjoner diskuterte vi statusen og utsiktene for utviklingen av forholdet mellom Warszawa og Oslo. Spesielt viktig i polsk-norske relasjoner er samarbeid på energiområdet, forteller utenriksminister Czaputowicz og trekker frem byggingen av gassrørledningen Baltic Pipe og forbindelsen med norsk sokkel.

– Dette skaper betydelige utsikter for å styrke det polsk-norske partnerskapet, mener han. Czaputowicz viser også til at Norge er en av de viktigste sikkerhetspartnerne for Polen.

– Vi vurderer truslene fra Russland på samme måte. Vi er støtter utvidelsen av den militære tilstedeværelsen på alliansens flanker. Et nytt felt for samarbeid og utveksling av informasjon kan være den amerikanske militære tilstedeværelsen i begge land, sier han.

 

Samarbeider med polakker i utlandet

En av postene på ministerens travle besøksprogram var møte med polske statsborgere bosatt i Norge.  Var det bare et høflighetsmøte eller en hendelse som angir retning for den nåværende polske regjerings politikk?

– Samarbeid med det polske miljøet og polske organisasjoner er en prioritet i regjeringens utenrikspolitikk. Møter som dette skaper en bedre forståelse for problemene som polske borgere bosatt i utlandet opplever og demonstrerer vår støtte. Departementet jeg styrer, støtter og setter pris på polske organisasjoners aktiviteter, spesielt når det gjelder å fremme polsk språk og kultur, samt å beskytte Polen og polakkers gode rykte.

Under hans besøk i Oslo besøkte utenriksministeren også Vestre gravlund kirkegård.

– Jeg la krans på graven til polske piloter som døde da et Halifax-fly styrtet 30. oktober 1942 i nærheten av Egersund. I samme grav ligger også andre polske statsborgere som døde under andre verdenskrig. Jeg takker de polakker som tok initiativ til markeringen.

Ministeren har tidligere trukket frem beskyttelse av polakker i utlandet som en prioritet i polsk utenrikspolitikk. Har polakker som bor i Norge behov for støtte? På hvilke områder?

Å gi konsulær bistand til polske statsborgere i utlandet er en av de prioriterte oppgavene til utenrikstjenesten. Slik hjelp kan alle borgere som oppholder seg i utlandet, få. Vi bistår for eksempler polakker som er fengslet eller lagt inn på sykehus, eller dem som ikke har økonomiske midler til å betale hjemreisen.

 

Den utfordrende Kowalski-saken

Den polske konsulattjenesten tar også skritt for å bistå polske statsborgere i Norge. Mange polske saker gjelder omsorg for mindreårige barn.

Det polske utenriksdepartementets reagerte bestemt da norske myndigheter i januar 2019 erklærte konsul Sławomir Kowalski uønsket i landet. Har Kowalski-saken påvirket forholdet mellom Polen og Norge?

Det oppstår misforståelser selv mellom blant de beste partnere. Vi har imidlertid forklart norsk side hvor viktig slike saker er for oss, samt hvor opptatt vi er av at rettighetene til polakker i utlandet ivaretas. På grunn av detter arrangerte vi også i mars 2019 en studiereise for ansatte i det norske barnevernet. De ble gjort kjent med det polske systemet for vern av barn og hvordan vi tar vare på mindreårige. Jeg tror at slike prosjekter vil bidra til å forbedre kommunikasjonen mellom norske institusjoner og de polske konsulære tjenester. Det vil forhåpentlig bidra til å redusere antall konflikter av denne typen. Vi har mottatt positive reaksjoner fra norsk side i etter studiereisen, og håper at en fortsatt dialog om denne saken vil tjene polske familier i Norges interesser.