Biskop Bernt I. Eidsvigs julebudskap 2019

 

«Jeg griper meg selv i å ønske at det fantes en vei tilbake til Betlehem.»
 

  

Kjære troende og venner, 

det er en stor glede for meg å kunne hilse dere nå ved julens begynnelse. Jeg takker for deres forbønn; for de mange gleder dere har gitt meg i dette år. I julens messer vil jeg be sammen med dere, men også for dere – og de mange som trenger Guds omsorg og beskyttelse.

 

Jeg beveger meg helt frem til juletidens siste fest: epifani eller de hellige tre konger. Skulle vi ha noe til felles med dem? De fleste av oss kan, med et visst besvær, finne Karlsvognen eller Storebjørn, men å tyde viktige hendelser andre steder i verden utfra stjernenes posisjon – det får vi nok ikke til. Disse kunne det, og brøt ifølge tradisjonen opp fra hver sin verdensdel og dro til Betlehem med sine rike gaver for å tilbe Messias,  som skulle bli født der.

 

Vi kommer ikke til å se ham i egen person her på jorden. Vi kan ikke desto mindre, i vår tro, se ham i hver messe vi er med på å feire, ja, motta ham hver gang vi er i messen. Som han lovet, kommer han alltid. 

VISMENN FRA ØSTEN: 
De tre vise menn eller hellige konger i El Grecos utførelse.
Ifølge legenden var det de tre første ikke-jøder som tilbad Jesus. 

55e86a4e-9343-4751-ac21-eb7b7be74035.jpg

De hellige tre konger hadde evnen til å se hvem barnet i Betlehem var. De trodde på ham, og som en følge av det, adlød de Gud. Vi vet hvilke gaver de hadde med seg til Guds sønn: gull, røkelse og myrra. Men, hvilke gaver fikk de av ham? Her må vi tenke godt og grundig. Den sikreste er vissheten om at Messias nå var kommet til alle, ikke bare til jødene. Alle som vil, kan tilhøre Guds folk. De tre var blitt sett av Gud, og frelsen skulle også bli dem til del.

 

Jeg griper meg selv i å ønske at det fantes en vei tilbake til Betlehem, slik at også jeg kunne se Jesus som et lite barn – og forandres av ham og bli ham mer lik.

 

Men vår tros veier går ikke bakover, de går til vårt liv med Gud nå og til vår fremtid med Gud. For noen få timer siden feiret jeg messen. Jeg bekjente at jeg har syndet, og ytret på stille vis min takknemlighet for det dype fellesskap messen gir meg med Gud og med hans folk.

 

De hellige tre konger kom fra vidt forskjellige steder; fellesskapet i troen på Kristus opplevet de først i Betlehem. Vi har tilgang til dette fellesskapet hver dag. Herfra går vår felles vei fremover; her er Kristi frelsende tilstedeværelse. Det hele er så tilgjengelig at det sjelden gir oss følelsesmessige opplevelser, men dette forblir den eneste trygge grunn. For det vi er forvisset om i troen, er langt viktigere enn det vi måtte føle på grunn av troen.

 

Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid!

 

+Bernt Eidsvig

Oslo, 21. desember 2019