Stortinget stiller seg bak St. Paul gymnas' nye tilbud

 

Oppretter unikt fagtilbud fra og med høsten 2020

_Q8A8034.jpg

MUSIKK I VÅRE ØRER: Hele Stortingets utdanningskomité ber regjeringen vurdere å støtte St. Paul gymnas' nye programfag kirkemusikk. Faget tilbys fra og med høsten 2020. Illustrasjonsfoto: Øystein Klakegg  

 

 

I en merknad til statsbudsjettet 2020 slutter hele Stortingets utdanningskomité opp om St. Paul gymnas' nye kirkemusikkfag. – Jeg føler en enorm glede og takknemlighet for at stortingsrepresentantene stiller seg positiv til St. Paul gymnas' nye fagtilbud, sier rektor Petter Gjessing

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Komiteens merknad 

Post 71 Frittstående videregående skoler: Komiteen viser til at kirkemusikktradisjonen er en viktig del av norsk kulturarv og mener denne må søkes ivaretatt for fremtiden. Komiteen kjenner til St. Paul gymnas sitt initiativ til å drive en studiespesialiserende linje i kirkemusikk, og mener at for å realisere og sikre en fremtid for kirkemusikktradisjonen, bør dette vurderes støttet forutsatt at skolen søker og får godkjent nødvendige driftsendringer.

 

 

Studiet utdanningskomiteens medlemmer uttaler seg om i budsjettmerknaden, heter formelt programfag kirkemusikk. Både orgelspill og sang er høyt prioritert i det unike fagtilbudet: St. Paul gymnas er nemlig den eneste skolen i landet som tilbyr kirkemusikk med studiekompetanse.

– E2671.jpgn samlet utdanningskomié mener at St. Pauls studiespesialiserende linje i kirkemusikk bør «vurderes støttet forutsatt at skolen søker og får godkjent nødvendige driftsendringer». Kan du forklare oss hva dette betyr, rektor Gjessing (bildet t.h.) – hvorfra kommer støtten, hvor mye kan det være tale om, hva er sjansen for at midlene kommer?
– Det betyr at utdanningskomiteen på Stortinget ser positiv på vårt tilbud om kirkemusikk. Komiteen og ber regjeringen om å vurdere å støtte denne økonomisk. Denne type merknader til årets budsjett legger føringer på hva en skal bevilge midler til i neste års budsjett, forklarer rektor Gjessing. Dersom regjeringen velger å følge opp komiteens ønske, betyr det at St. Paul gymnas får ekstra statstilskudd for å drive programfag kirkemusikk. Hvor mye som eventuelt bevilges, vet man ikke. 
– Vi kan ikke være sikre på at vi får tilskudd neste år, dette er jo tross alt politikk, men vi er optimister, sier Gjessing. Han begrunner optimismen 
med at en samlet komité står bak og at skolen har vi hatt samtaler med politikere som er svært positive til initiativet. 
– Vi har som ambisjon å bidra til å bevare den norske salmetradisjonen, sier Gjessing og spør:
– Hvem skulle tro at det var Den katolske kirkes videregående skole som skulle gå i bresjen for å bevare den norske kirkemusikktradisjonen?
– Et krav for å motta støtte er at dere «søker og får godkjent nødvendige driftsendringer». Hva slags driftsendringer taler vi om?
– De nødvendige driftsendringene har vi allerede søkt om og fått godkjent av Utdanningsdirektoratet. Dette gjelder godkjennelse av musikkundervisningen. Alle nødvendige tillatelser er altså på plass og vi vil åpne kirkemusikk-tilbudet i august, sier Gjessing.
Før den eventuelle statsstøtten kommer, vil faget finansieres eksternt av gaver og støtte fra Dextra Musica, et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB.

 

 

Vil nå elever i hele landet

Programfag kirkemusikk med studiekompetanse passer for elever med gode orgelferdigheter og dem som ønsker å utvikle seg som sanger. Fagtilbudet er utviklet i samarbeid med orgelklubben Ferdinand og vil blant annet bygge på deres erfaringer og undervisningskompetanse. 

– Vi er helt trygge på at vi får veldig gode lærekrefter til dette tilbudet, sier Gjessing. Alle skolens lærere har forøvrig minimum mastergradskompetanse. 

– Hva betyr en det nye tilbudet programfag kirkemusikk for St. Paul hva gjelder antall elever og lærere?
– Et slikt tilbud vil være en berikelse for skolemiljøet: Det vil gi et tydelig musisk og katolsk preg i skolens hverdag. Samtidig vil programfaget gi elevene musikkutdanning uten at de trenger å gå på musikklinje. Vi håper på at dette er et tilbud som vil slå godt an i store deler av Norge, slik at vi trekker til oss elever fra hele landet, sier rektor Gjessing og legger til at skolen kan hjelpe til med å skaffe hybel til langveisfarende. 

– Hvor mange linjer er dere oppe i da (studiespesialisering, idrettsfag, universitetslinjen, påbygg samt kirkemusikk)? Det må gjøre noe med skolens profil og attraktivitet, eller hva?

– Vi håper nå at skolen har et bredt tilbud som skulle kunne appellere til ulike typer elever. Vårt mål er at antall søkere til skolen skal fortsette å øke. Skolen vil da ha en tydelig katolsk og holistisk profil, både det fysiske, åndelige, kognitive og sosiale mennesket vil stå i sentrum for skolens virksomhet. 

 

Får spille på berømt orgel

3067.jpgElevene som velger programfag kirkemusikk fra høsten 2020, får blant annet mulighet spille på St. Paul menighets største musikalske berømthet: et Casavant-orgel fra 1919. 

– Hvorfor har St. Paul gymnas valgt å satse på kirkemusikk som programfag?

– Dette faget er vårt bidrag til å ta vare på den sang- og musikkskatten som kirkemusikk representerer. Vi trenger kvalifiserte organister – og sangere – i gudstjenester, messer og andre sammenhenger, fordi gode musiker gjør at alle vi andre også kan delta – og glede oss! Grunnen til at dette kan skje her og nå, er orgelklubben Ferdinand. De har fått eksterne midler fra Dextra og andre givere for å etablere proagramfaget som et treårig pilotprosjekt, sier fagansvarlig Kristine Klubben (bildet t.h.). 

– Hva vil du trekke frem som programfagets styrke?

 

– Det er økumenisk og det konsentrerer seg om den europeiske kirkemusikkens lange tradisjoner. Samtidig som vi er tradisjonsbærere skal vi fornye: Elevene skal ha medvirkning og påvirkning. Den gleden som skapes i kirkerommet med sang og musikk skal ikke bare gjenskape det som har vært, den skal også skape nye uttrykk og opplevelser. 

– Nevn én grunn til at interesserte elever bør søke seg inn på St. Pauls nye programfag kirkemusikk!

– Den som har lyst på en rik og gledesfylt tilværelse som elev på videregående skole, den skal søke seg til St. Paul gymnas og vårt nye programfag kirkemusikk. Her fyller vi korridorene med musikk og trivsel. Det skaper et godt utgangspunkt for læring. Som musikkelev får du dessuten tilgang ikke bare på svært godt kvalifiserte lærere, her er det også unike kirkerom og konsertarenaer å boltre seg i. 

– La meg nevne én grunn også: Casavant-orgel fra 1919, kan du si litt om det?

– Orgelet er en sjeldenhet av mange grunner ... Det er det eneste av sitt slag i Nord-Europa og klangen er spesielt varm og rik. Store organister som Iver Kleive og Olivier Latry har allerede traktert orgelet – og de er over seg av begeistring. Blir du student her, kan du også sette deg på orgelkrakken, la bena løpe av det justerbare fotklaviaturet og fylle kirkerommet med vellyd verdig en dronningbegravelse!

 

 Om St. Paul gymnas

  • St. Paul gymnas er en privat katolsk videregående skole på Florida i Bergen sentrum.
  • Gymnaset ble etablert i 2012, og har konsesjon for 270 elever.
  • Skolen er den første og hittil eneste katolske videregående skolen i Norge og tar inn elever fra hele landet.
  • Rektor er Petter Gjessing.
  • Skolen tilbyr studiespesialisering, idrettsfag, påbygging til generell studiekompetanse. Fra før er kristendomskunnskap eget programfag, fra høsten 2020 vil elevene også kunne velge programfag kirkemusikk
  • Les mer på skolens nettside