Pave Frans’ fastebudskap 2020

  

«Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!» (2 Kor 5, 20)

OzZcZJVOo-o.jpg
 
PAVENS BUDSKAP: Pave Frans hilser på et barn utenfor St. Nikolas-basilikaen i Bari, Sør-Italia, der  han feiret messe søndag 23. februar 2020.  Du kan lese hele pavens fastebudskap 2020 her. Foto: REUTERS / Remo Casilli
 

 

Kjære brødre og søstre!

Også i år gir Herren oss en forberedelsestid, for at vi skal kunne feire Jesu døds- og oppstandelsesmysterium med fornyede hjerter. Dette mysteriet er fundamentet for alt kristenliv, både personlig og fellesskapelig. Vi må stadig vende tilbake til det, med både tanke og hjerte. For i den grad vi lar oss gripe av dets åndelige kraft og slutter oss til det, fritt og gavmildt, vil det fortsette å vokse i oss.

 
Oversettelse: Vuokko-Helena Caseiro, Vatican News

 

1. Påskemysteriet, fundamentet for omvendelse

Kristenmenneskets glede har sitt utspring i å lytte til og ta imot kerygma, det glade budskap om Jesu død og oppstandelse. Dette sammenfatter mysteriet med en kjærlighet «så virkelig, så sann, så konkret, at den byr oss et forhold fullt av oppriktig og fruktbar dialog» (apostolisk formaning Christus vivit, 117). Den som tror på denne forkynnelsen avviser løgnen om at vårt liv skulle utgå fra oss selv, når det i virkeligheten fødes av Gud Faderens kjærlighet, av hans vilje til å gi liv, i overflod (jf. Joh 10,10). Om man derimot låner øre til den innsmigrende stemmen til «løgnens far» (jf. Joh 8,44), risikerer man å styrte ned i en avgrunn av meningsløshet og måtte gjennomgå et helvete her på jorden, slik dessverre mange dramatiske hendelser i vår personlige og kollektive erfaring bærer vitne om.

 

I fastetiden i år 2020 ønsker jeg derfor til alle kristne å si det jeg skrev til de unge i den apostoliske formaningen Christus vivit: «Se på de utstrakte armene til den korsfestede Kristus, la deg frelse stadig på ny. Og når du går for å bekjenne dine synder, tro fullt og fast på hans barmhjertighet, som befrir deg fra din skyld. Kontempler hans blod, som han utgjøt med så stor kjærlighet, og la det rense deg. Slik kan du alltid fødes på ny» (nr. 123). Jesu påske er ikke en hendelse i fortiden: Ved Den hellige ånds kraft er den alltid aktuell og tillater oss i tro å se og røre ved Kristi legeme i de mange mennesker som lider.