Søknadsfrist: Har du et prestekall?

 

Søknadsfrist: 5. mars 2020

7b23c3bd-a45a-41ec-be6b-45f773821372.jpg

BESØK FRA SOGNEPRESTEN: Prestestudentene Joachim Teigen og Mathias Ledum sammen med sogneprest Pål Bratbak i St. Olav domkirkemenighet foran Pantheon, Roma. 

 

Søknadsfrist for St. Eystein presteseminar er 5. mars 2020:

Unge katolske menn som har avsluttet videregående skole kan søke.  De må oppgi to prester som referanse. Begrunnet søknad med konfirmasjonsattest og vitnemål fra videregående skole, eventuelt annen relevant utdannelse, sendes seminarets rektor, p. Bharath Villavarayen elektronisk (bharath@katolsk.no) eller c/o Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo.

Besøk seminarets nettside

 

presteseminarplakat.jpg

 

 

Les mer