Biskop Eidsvig feirer messe i sitt private kapell

 

Les biskop Eidsvigs preken og se messen søndag 15. mars 2020 fra hans private kapell

  

 

Kjære troende,

dette er første gang siden palmesøndag 1843 at det ikke feires offentlig messe i vår hovedstad. Vi retter oss lojalt etter de forskrifter og råd som kommer fra våre ansvarlige myndigheter, og må derfor i praksis pålegge de troende eucharistisk faste så lenge det er nødvendig. Dette innebærer et stort offer for hele Kirken, men det skjer for å forhindre alvorlig sykdom og lidelse.

 

Mange av dere tar dette svært tungt, noe jeg er takknemlig og glad for å konstatere. Messen er det viktigste holdepunkt i Kirkens liv, og det er et tungt offer ikke å ha adgang til den. Det går opp for oss hvilke privilegier vi har i vårt land. Vi har frihet til å feire sakramentene og til å forkynne; messen feires ofte, på mange steder og språk.

 

Jeg oppfordrer dere innstendig til å be for dem som er smittet av korona-viruset og for deres pårørende, at Gud må beskytte og bevare dem. Be for dem som lever med frykt og angst, for dem som rammes sosialt, økonomisk eller på annet vis. Og ganske særskilt, be for de døde. Vårt håp er at vi en gang skal oppstå til evig liv hos Gud. Dette skal vi frimodig forkynne til enhver tid, men med særlig glød i onde tider.

Kan vi lære noe av en eucharistisk faste?

 

Kirken i Japan måtte på grunn av forfølgelse faste eucharistisk i over to hundre år; dåpen var det eneste sakrament de hadde. De kristne i Japan visste at Gud ikke hadde glemt dem, og de levet med et inderlig håp om en gang å få sin frihet til å feire messen og de andre sakramenter tilbake. I dette perspektiv er vårt offer lett. Jeg anbefaler dere de mange japanske martyrers forbønn, og å lære utholdenhet og troskap av dem.

 

For oss som tror, representerer messen og kommunionen noe sikkert: Herren kommer selv til oss med sin styrke; han gir oss andel i sitt guddommelige og menneskelige fellesskap. Men hva med dem som lever under forfølgelse, eller av andre grunner ikke kan motta kommunionen? Kommer han ikke til dem?

 

Lengsel er et sant uttrykk for kjærlighet. Gud lengter etter fellesskap med alle mennesker, og gleder seg over enhver som søker ham. Gud er ikke bundet av sakramentene; disse har han gitt oss fordi han elsker oss. Derfor verdsetter vi sakramentene så høyt, men Guds kjærlighet er enda større – og når alle som vil ta ham imot.

 

Jeg snakker her om det vi kaller åndelig kommunion: På sitt vis kommer Herren til dem som lengter etter ham. Be frimodig.

 

Vi prester feirer messen for dere hver dag – selvom dere i en tid fremover ikke kan være til stede. Da vil vi feire med enda større takknemlighet og glede.

 

+Bernt Eidsvig

Oslo,  biskopens private kapell, 15. mars 2020

 

 

Åndelig kommunion

Messeofferet bæres fortsatt frem i våre kirker – i Norge og verden over. Dessverre er det ikke tilrådelig å samle de troende rundt vårt allerhelligste og største sakrament på grunn av faren for korona-smitte, men vit: Mer enn noengang føler våre prester at de bærer frem messeofferet på vegne av folket. Det er denne messen de troende forenes i gjennom åndelig kommunion. Be for de syke, sårbare blant oss og våre oppofrende helsearbeidere!

 

Be korona-bønnen

Koronabønn.jpeg

 

Les mer om hvordan du kan be under korona-epidemien

 

Les mer om smittevernstiltakene