R.I.P Søster Astrid Merl S.F.X

Sr. Astrid Merl sovnet inn 28. august i St. Franciskus Xaveriussøstrenes moderhus, Marias Minde, i Bergen.
 
Søster Astrid ble født i 1936. Hun er oppvokst i Bergen og trådte inn hos St. Franciskus Xaveriussøstrene i 1964.
 
Begravelsen vil ta sted i Marias Minde fredag 4. september. Reqiuemmesse kl. 11.00. 
Det er begrenset antall plasser i kirken.
 
Herre, gi henne den evige hvile, og la det evige lys skinne for henne.