Biskop-elekt til de troende: – Det er en iboende jubel i alt som finnes!

Varden12.jpg

VIGSLES I NORGES HJERTE: – Det gjør inntrykk når Snorre sier at han [Hellig Olav] heller ville miste kongedømmet enn dømme urett. Det må da være noe å leve etter den dag idag, sier mgr. Erik Varden, som vigsles til biskop-prelat av Trondheim lørdag 3. oktober. Følg direktesending på katolsk.no (via forsiden) fra kl. 9.00. Foto: Kristin Svorte

 

Imorgen, lørdag 3. oktober, vigsles mgr. Erik Varden til Kirkens nye biskop-prelat av Trondheim. – Jeg er dypt takknemlig for at vigselen får finne sted i Nidarosdomen, sier han om den historiske seremonien: Den første katolske bispevigsel i Hellig Olavs gravkirke siden reformasjonen i 1537.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Trondheim stift har forberedt vigslingen i over ett år. Nå står den endelig for kirkedøren: Seremonien er forberedt; liturgien er innøvet; gjestene er ikke bare invitert, de har ankommet til vigslingsbyen via luft, land og vann. En biskoppelig trio residerer i det gamle erkebispesetet, og skal delta under selve konsekreringen av byen, stiftet og landets nye katolske biskop. Det hele skjer i «Cor Norvegiae», Norges hjerte: Nidarosdomens oktogon, der Hellig Olavs skrin engang sto. «Norges helligste sted» sier p. Egil Mogstad, Trondheims katolske sogneprest, for herfra skinner lyset, varmen og gleden ut over land og folk: «Lux ill uxit!» (Lyset stråler ut, Olavssekvensen.)

– Å være biskop er å være forkynner. Hva er ditt budskap til stiftets troende dagen før bispevigselen lørdag 3. oktober, biskop-elekt Erik Varden?

– Mitt grunnleggende budskap er det tidløse, alltid nye, som jeg selv vil bygge mitt liv på: At døden har mistet sin brodd; at vi mennesker er stilt overfor en høy, edel fordring, men bæres av miskunn i vår gebrekkelighet (skrøpelighet); at det er håp for enhver; at det er en iboende jubel i alt som finnes. Det er på det grunnlag Kirken må grunnlegges på nytt, i fred og forsoning, igjen og igjen.  

 

Dypt takknemlig biskop-elekt

Under olsok synger tilreisende pilegrimer: «Be for oss, Hellig Olav, Norges evige konge. Du som kristnet folk og land, Kristi tjener, kong Olav. Be for oss, Hellig Olav, Norges evige konge.» De synger på Stiklestad, på slagstedet der kongen falt, de synger nå også i Nidarosdomen, der den evige konge – vår helgen, lå i sitt forgyldte skrin. Sogneprest Mogstad sier det enkelt: Domen og erkebispesetet ble bygget på ett ord «Olav». Det har vært bærekraftig fundament i snart 1000 år.

– Du kommer til Hellig Olavs by og skal vigsles i hans gravkirke, bare noen meter fra vi omtaler som «vår evige konge». Hvordan føles det?

– Jeg er dypt takknemlig for at vigselen får finne sted i Nidarosdomen, et pilegrimsmål for folk i århundrer. Jeg kommer selv som en pilegrim til Trondheim, og håper å forbli i bevegelse. ‘Den som ikke går fremad, sklir bakut’, sa Bernard av Clairvaux. Jeg tror det er sant, sier biskop-elekt Varden. 

– Er Hellig Olav fremdeles relevant for mennesker anno 2020?

– Som Sigrid Undset likte å påpeke, er Hellig Olav ingen glansbildehelgen. Han var en stri, ambisiøs kar som gradvis ble mildere, åpnere, hengitt et stort ideal. Det gjør inntrykk når Snorre sier at han heller ville miste kongedømmet enn dømme urett. Det må da være noe å leve etter den dag idag, sier vår kommende biskop.

 

Fra tre til fire biskoper

Allerede fra kl. 9 kan du følge direktesending fra vigslingen på katolsk.no:

– Vi begynner med Laudes ved NUK og p. Khiem, deretter blir det omvisninger i både Nidarosdomen og St. Olav domkirke ved sogneprest Egil Mogstad, et intervju med biskop Bernt I. Eidsvig om hans år som stiftets apostoliske administrator og til slutt en bønn for vår nye biskop og hans stift, sier sendekoordinator Pål Johannes Nes, som oppfordrer de troende til å følge sendingen.

Vigslingsmessen begynner med prosesjon fra St. Olav domkirke kl. 10.50. Prosesjonen ankommer til Nidarosdomens vestfront kl. 11.00, og den vordende biskop med følge av ministranter, ordensfolk, prester og tre biskoper trer inn i vigslingskirken. Prosesjonen fortsetter mot oktogonen, høykoret og høyalteret, via kirkerommets sentrerte korsalter. Under messen bidrar Nidarosdomens guttekor med dirigent Bjørn Moe og Schola Sancta Sunnivae. Domkantor Magne H. Draagen sitter ved orgelet.

Konsekrasjonen forestås av biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo, hovedordinator, biskop-prelat Berislav Grgic av Tromsø og biskop Czeslaw Kozon av København, som også er Den nordiske bispekonferanses president.

Under utgangsprosesjonen spiller domkantor Draagen Charles-Marie Widors«Marche pontificale» (Symphonie 1 pour orgue, Op. 13: V.). Prosesjonen, nå med fire biskoper, beveger seg mot St. Olav domkirke, den nye biskop Varden tar egen domkirke i besittelse, ikler seg sin biskoppelige drakt og setter seg i stiftets bispesete.

Han kommer deretter ut av kirken for å hilse de fremmøtte, som synger «Be for oss, Hellig Olav!». Senere på dagen blir det mottagelse og middag for inviterte gjester i Erkebispegården.

 

Les mer 

 

Følg bispevigselen direkte på katolsk.no fra kl. 9.00 lørdag 3. oktober 2020

 

TILBAKE TIL OLAVS BY: 
For en fullsatt menighetssal holdt 
biskop-elekt Erik Varden Olsokforedraget 2018.  
 

IMG_1416.jpegOm biskop-elekt Erik Varden O.C.S.O.

  • Født 13. mai 1974, kommer fra Degernes i Østfold.
  • Juni 1993: Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av daværende Dom Markus Bernt I. Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg.
  • Doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge.
  • April 2002: Trådte inn i Mount Saint Bernard Abbey, England (Cistercienserne). Ikledt 15. oktober samme år.
  • Juli 2011: Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey av biskop McMahon.
  • April 2015: Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey.
  • September 2019 (offentliggjort 1. oktober 2019): Utnevnt til biskop i Trondheim stift av pave Frans, som etterfølger til apostolisk administrator mgr. Bernt I. Eidsvig Can.Reg.

 

  

Les mer