Ny dokumentar om pave Frans: Uttalelser om partnerskap skaper debatt

NTB_OL13UzKDy8s.jpg

GUDS BARN: I en ny dokumentar om pave Frans understreker paven at alle – også homofile – er Guds barn, og tar til orde for at borgerlig partnerskap mellom mennesker av samme kjønn skal ha trygge juridiske rammer, men ekteskap er forbeholdt mann og kvinne. Foto: Scanpix/ Reuters 

 

Onsdag 21. oktober hadde dokumentarfilmen «Francesco» premiere i Roma. I filmen uttaler pave Frans’ seg om borgerlig partnerskap. Det har skapt internasjonal debatt.  

  

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

– Homofile personer har rett til å være i en familie. De er Guds barn. Ingen burde kastes ut eller bli gjort ulykkelige over det, sier Frans i dokumentarfilmen «Francesco», som hadde premiere på filmfestivalen i Roma onsdag 21. oktober. 

– Det vi trenger, er en borgerlig partnerskapslov, på den måten er de juridisk dekket, la paven til, ifølge nyhetsbyrået AP.

 

Uttalelsene ble umiddelbart referert av medier verden over, og reaksjonene har ikke latt vente på seg: 

– Utsagnet skaper konflikt, fordi Kirkens lære og tradisjon har vært helt anderledes til nå, sa professor emeritus i kirkehistorie Bernt Oftestad på NRK Kveldsnytt onsdag kveld. Han frykter at troende vil spørre seg: «Hva er dette for noe rart? Hva er det som har kommet her? Dette er ikke riktig». 

Biskop Bernt I. Eidsvig er intervjuet i samme reportasje.

– Jeg er overrasket over hvor direkte paven snakker; jeg tolker det som om han snakker ut fra sin erfaring som sjelesørger, sa biskopen, som tar forbehold om at paven er sitert riktig og i rett kontekst.

– Han ser at Kirken ikke har tatt godt nok vare på homofile, sier den Oslo-biskopen om pavens uttalelser, som han i utgangspunktet har sympati for: 

– Det er mitt instinkt å stille meg bak paven. Jeg har alltid støttet hans uttalelser. Ikke fordi det er ventet av meg, men fordi jeg er enig. 

 

EKTESKAP: – For oss er ekteskapet et sakrament og kan bare inngås
av en mann og en kvinne, fastslår biskop Bernt I. Eidsvig. Foto: C-F Wesenberg

Ikke nyttBiskop Bernt I. Eidsvig 144989.jpeg

Flere internasjonale katolske medier har poengtert at pave Frans’ uttalelser ikke representerer noe nytt, men snarere føyer seg inn i en rekke uttrykk for hans pastorale omsorg for homofile. 

National Catholic Reporter trekker frem at paven i minst to tidligere intervjuer har støttet borgerlig partnerskap mellom personer av samme kjønn, både i 2014 under et intervju med den italienske avisen Corriere della Sera og 2017 med den franske forfatter Dominique Wolton. Før han ble pave, som erkebiskop av Buenos Aires, arbeidet han også for borgerlig partnerskap da det argentinske parlamentet debatterte likekjønnet ekteskap i 2010. 

Paven har hele tiden holdt fast ved at ekteskap er forbeholdt mann og kvinne, men har samtidig støttet at man får trygge juridiske rammer for andre samlivsformer, slik som at to av samme kjønn bor og lever sammen: 

«Hva sa paven om ekteskap mellom homofile» spør Catholic News Agency, og svarer: «Ingenting». Nyhetsbyrået skriver at ekteskap for homofile ikke var tema for dokumentaren, og presiserer at pave Frans gjentatte ganger har bekreftet Kirkens lære om at ekteskapet er et livslangt partnerskap mellom mann og kvinne. 

Biskop Eidsvig er også her på linje med paven: 

– Et ekteskap mellom to personer av samme kjønn er en teologisk umulighet. For oss er ekteskapet et sakrament og kan bare inngås av en mann og en kvinne, slår han fast.

 

 

 

 

 

STØTTE: Kardinal og erkebiskop Vincent Nichols tok til orde for sivilt partnerskap
for homofile da likekjønnet ekteskap ble debattert i Storbritannia. Foto: Scanpix / Reuters 

Pragmatisk tilnærmingNTB_HpUE2SMLVMI.jpg

Det britiske katolske tidsskriftet The Tablet viser til at pavens uttalelse i dokumentaren reflekterer  to viktige kirkehistoriske hendelser: For det første pavens egen posisjon i saken da han var erkebiskop av Buenos Aires, for det annet kardinal Vincent Nichols’ posisjon. Han var erkebiskop av Westminster og president i Bispekonferansen for England og Wales da Storbritannia introduserte likekjønnet ekteskap i 2011. Kardinal Nichols argumenterte også for borgerlig partnerskap, som kunne sikre homofile par «beskyttelse og juridiske rettigheter», men var samtidig klar i sin tale mot ekteskap for homofile. 

Tyske biskoper har inntatt en lignende holdning i saken: 

– Vårt utgangspunkt er evangeliet som sier at vi skal elske alle.  Jeg har forståelse for at homofile par kan oppleve at deres partnerskap og kjærlighet ikke blir verdsatt som likeverdig med andres. Kirken har sagt og gjort mye gjennom tidene som har såret folk, sa erkebiskop av Berlin Heiner Koch i et intervju med St. Olav kirkeblad i 2018, før han presiserte:  

– For Kirken er ekteskapet imidlertid forbeholdt forholdet mellom en mann og en kvinne som ønsker å bli foreldre. Vi vil ikke bruke ekteskapsbegrepet om likekjønnede forhold, men vi aksepterer at også slike forhold har behov for en juridisk ramme.

Den amerikanske erkebiskop Salvatore Cordileone av San Francisco skiller også tydelig mellom ekteskap mellom mann og kvinne på den ene siden og borgerlig partnerskap på den annen. Han støtter begge deler, og legger til: 

– Et borgerlig partnerskap kan på ingen måte sidestilles med ekteskapet, som forblir unikt.  

Flere amerikanske biskoper har reagert avventende eller direkte avvisende til pave Frans' støtte til borgerlig partnerskap, slik som biskop Thomas J. Tobin, én av pave Frans' mest utagerende kritikere over lang tid: 

– Pavens uttalelse er en klar motsigelse av det som i lang tid har vært Kirkens lære om likekjønnet partnerskap, skrev han i en mediemeddelelse onsdag 21. oktober.   

Andre amerikanske katolikker omfavner pavens uttalelse varmt: 

– Dette er et positivt skritt for Kirkens forhold til homofile personer, meldte den amerikanske jesuitten p. James Martin SJ, som mener pave Frans' posisjon er av «historisk betydning». 

 

NTB_CIuHOJ_hYWY.jpg

PRIS: Den omdiskuterte dokumentarfilmen «Francesco» hadde premiere onsdag 21. oktober. Torsdag 22 oktober mottok regissør Evgeny Afineevsky den 18. Kinéo Prize. Foto: Reuters

 

Hva sa han, egentlig

Det verserer også en debatt om oversettelsen fra spansk til engelsk er presis og korrekt og om regissør Evgeny Afineevsky har redigert filmen på en slik måte at pave Frans' mening er manipulert.  Paven refererer til «convivencia civil», eller «sivil / borgerlig sameksistens», noe kritikerne hevder er forskjellig fra «borgerlig partnerskap». Den argentinske journalisten Elisabetta Piqué sier i et intervju at pavens ord brukes om begge forhold i Argentina, noe den argentinske erkebiskop og paverådgiver Victor Manuel Fernandez av La Plata også bekrefter. 

Kontroversen om filmredigeringen handler om det er regissør Afineevsky som selv har stilt spørsmålet som avstedkom svaret «Det vi trenger, er en borgerlig partnerskapslov, på den måten er de juridisk dekket», eller om det er et klipp fra et intervju med den meksikanske TV-kanalen Televisa i 2019. 

Colleen Dulle, journalist i America – The Jesuit Review, konkluderer en lang granskning av tema med: 

«Det som fremdeles er klart, uavhengig av når intervjuet ble gjort, er at dette er første gang vi har hatt tilgang på pave Frans' sitat og at han eksplisitt støtter borgerlig partnerskap.»

 

 

 Les mer

 Se traileren til dokumentarfilmen «Francesco»