11. november: Polens nasjonaldag

NTB_jIL4tT-I4pE.jpg

FEIRER: Polakkene feirer at de vant sin selvstendighet 11. november 1918, som er landets nasjonaldag Foto: Reuters, Kacper Pempel

 

 

11. november 1918 fikk Polen uavhengigheten tilbake etter 123 år. 

 

3. mai 1791 innførte Polen Europas første og verdens andre moderne grunnlov. Dessverre ble den avskaffet av landets tre delinger, i 1772, 1793 og 1795. Polen ble delt mellom Russland, Preussen og Østerrike. Landet forsvant fra det europeiske kart som selvstendig stat i over 100 år.
For å sikre friheten, gjorde polakkene flere nasjonale opprør, men disse ble brutalt slått ned av okkupasjonsmaktene. I 1807 gjenopprettet Napoleon en polsk stat, kjent som Storhertugdømmet Warszawa, men etter napoleonskrigene ble Polen igjen delt av seiersherrene ved Wienerkongressen i 1815.
Den østlige delen av landet kom under Russland som Kongress-Polen, med en liberal forfatning og den russiske tsar som konge. Imidlertid ble friheten snart begrenset av tsarene, og landet de facto annektert av Russland. Senere i det 19. århundre ble det østerrikskstyrte Galicia, og særlig Fristaden Kraków, senteret for polsk kulturliv.
Høsten 1918 er særlig viktig i Polens historie. Polakker fikk sin uavhengighet tilbake, og landet ble en del av Europa igjen. For første gang på 123 år var Polen endelig en uavhengig stat som kaltes «Den andre polske republikk».

 

Hva skjedde 11. november 1918?Jozef_Pilsudski1.jpg

Datoen er knyttet til overføringen av full militærmakt til Józef Piłsudski (1867 – 1935), feltmarskalk, statssjef, statsminister samt leder av den nye republikkens hær (bildet t.h.). Han var Polens mektigste person, og den med størst besluttsomhet av de polske lederne. Han ønsket å danne en føderasjon av Polen, Litauen, Hviterussland og det selvstendige Ukraina, noe som han ikke klarte å gjennomføre.

10. november kom han tilbake til Warszawa etter å ha blitt sluppet fri av tyske myndigheter. 11. november utnevnte regentrådet ham til øverstkommanderende for Polens hær. Denne dagen ble det også bestemt at den tyske hæren skulle ut av Polen og at den tyske garnisonen i Warszawa skulle avvæpnes.

Når vi ser på det som skjedde 11. november 1918, blir det klart at polakkene egentlig feirer Józef Piłsudskis maktovertagelse. Idag betrakter dog polakker 11. november mer symbolsk, og de feirer at de vant sin frihet og uavhengighet.


Feiringen 2020

Den største feiringen finner alltid sted i Warszawa. Der holdes offisielle seremonier med ledende politikere og kjente personer. I år, på grunn av koronapandemien, blir det ikke arrangert noen parader eller offisielle markerninger i Polen. Det blir nasjonaldag i skyggen av Covid-19.